Kirurgi på vårdcentralen

Datum och kursbeskrivning:

För närvarande finns inga nya kurstillfällen inplanerade.

Delmål

SOSFS 2015:8, delmål c1, c4, c5
HSLF-FS 2021:8: delmål STc1, STc2, STc4 och STc5

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller uppdaterade och primärvårdsanpassade kunskaper, praktiska råd och viss färdighetsträning inom den kirurgi som handläggs på vårdcentral.

Lärandemål

  • Kunna handlägga vanligt förekommande akuta och kroniska buksymtom.
  • Kunna handlägga vanligt förekommande ändtarmsbesvär
  • Kunna handlägga vanliga besvär från skrotum
  • Veta hur man utför de vanligaste ingreppen inom lilla kirurgin

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och praktisk färdighetsträning