Endokrinologi en uppdatering

Datum och kursbeskrivning:

11 - 12 september 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål c1, c4 och c5 
HSLF-FS 2021:8: delmål STc1, STc4 och STc5 

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Kursen har sin tonvikt på de vanliga endokrina sjukdomarna men bidrar även med användbar kunskap för att känna igen och hantera det mer sällsynta. Lärandet utgår från kliniska situationer som allmänläkare ställs inför i sin vardag.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Redogöra för hormonella reglersystem och hormoneffekter. 
  • Identifiera symtom på hormonell sjukdom. 
  • Diagnostisera de vanliga tyroideasjukdomarna. 
  • Redogöra för de vanliga orsakerna till kalciumrubbningar. 
  • Identifiera de vanligaste sjukdomarna i binjurens sjukdomar. 
  • Redogöra för basal andrologi. 

Pedagogik

Föreläsning och falldiskussioner.
Ta gärna med egna patientfall!