Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård

Tandvård

Som en följd av landstingens och regionernas utökade ansvar för tandvård för vissa grupper ska följande tandvård ges till hälso- och sjukvårdens patientavgifter. Patientavgifterna räknas in i högkostnadsskydd i hälso- och sjukvården.

  • N-tandvård för personer som har ett bestående och stort omsorgsbehov och behöver en bedömning av munhälsan och nödvändig tandvård. Berörd personkrets är personer i kommunernas särskilda boendeformer, personer som har hemsjukvård, personer som omfattas av LSS, personer med svår psykisk sjukdom samt personer i egen bostad med motsvarande behov av vård som tidigare nämnts.
  • S-tandvård för personer som behöver tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid.
  • F-tandvård för personer som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Patientavgifter

Tandhygienist 100 kr
Tandvård som ges av allmäntandläkare 200 kr
Oralkirurgisk behandling och annan specialisttandvård utförd av specialisttandläkare 300 kr

Barn och ungdomar till och med det år de fyller 23 år och personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Utanför det särskilda tandvårdsstödet i regionen tillkommer två definierade patientgrupper:

Bettfysiologisk utredning av patienter med remiss av läkare/tandläkare med frågeställning om smärttillstånd och/eller funktionsstörning från käksystem som inte är att hänföra till enstaka tand, tandgrupp eller tinnitus. Patientavgift 300 kr

Utredning och bettfysiologisk behandling av patienter med av läkare diagnosticerad reumatisk autoimmun sjukdom såsom reumatoid artrit, pelvospondylit (Mb Bechterew), psoriasisartrit, systemisk lupus erythematosus (SLE), juvenil idiopatisk artrit (JIA) och så kallade reaktiva artriter. Patientavgift 300 kr

Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland
Tandvård för asylsökande och personer utan tillstånd

 

 


Senast uppdaterad: 2021-01-29 08:12