Tandvård till asylsökande
och personer utan tillstånd

Privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland ska ha ett avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller fullständig tandvård till asylsökande barn och ungdomar som inte fyllt 18 år samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta till vuxna asylsökande. Behandling av asylsökande ersätts alltså endast till leverantörer med avtal

Leverantörer  vårdgivare med avtal om tandvård till asylsökande

  • Asylsökande är en utländsk medborgare som har tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol. Alla asylsökande har LMA-kort eller kvitto på asylansökan i avvaktan på LMA-kortet.
  • Personer som vistas i Sverige utan tillstånd är personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas här.

Riktlinje – Tandvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Tolkförmedling Väst

Blankett för förhandsbedömning