Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1150 kronor i betalade patientavgifter.  Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Det särskilda tandvårdsstödets tre delar (NFS)

 • N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet
 • F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
 • S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

eFBH – Logga in  Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB 

eFrikort – Logga in   Läs sidan Patientavgift och eFrikort med mera

Fakturaportalen – Logga in  Läs alltid sidan Ersättning – Fakturaportalen

Intygsbeställningen för intygsutfärdare och administratörer

Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

 

 • Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård.
  Blankett: Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård
  Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning.
 • Både behandlare och privata vårdgivare i Västra Götaland ska vara registrerade i Katalog i Väst, KIV. Följ instruktionerna på KIV-sidorna.
 • Behandlare ska ansöka om eTjänstekort (SITHS-kort) för säker inloggning till eFHB, Fakturaportalen med flera IT-system.
 • eFrikort: Anslut din klinik och sök behörighet steg för steg, se nedan.

Nya vårdgivare måste ansluta sig till eFrikort

Tjänsten eFrikort utgår från det aktuella datumet vid varje besök och beräkningen av perioden för högkostnadsskydd görs med tolv månader tillbaka i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter, som är äldre än ett år, faller bort. Beräkningen av perioden för högkostnadsskydd blir alltså är en löpande tolvmånadersperiod.
      eFrikort förbättrar servicen till invånarna och förenklar för vårdgivarna som slipper manuell och tidskrävande administration.

Läs först INFO – eFrikort i tandvården

Därför ska vårdgivaren inför varje besök kontrollera att det uppvisade intyget om N-tandvård eller F-tandvård är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in.

Intyg kontrolleras via eFHB eller Fakturaportalen

Intyg kan dras in om:
-  tidsgränsen löpt ut
-  patienten flyttat från Västra Götaland
-  villkoren inte längre är uppfyllda, som att sjukdomsbilden ändrats
-  det utfärdats på felaktiga grunder

Tandvårdssamordning ska kontaktas via mejl eller telefon om:
- patienten har skyddad identitet
- vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland

Informationsbrev
Nyblivna intygshavare får brev från Tandvårdssamordning om allt de behöver veta inför det första tandläkarbesöket och vad N-tandvård, munhälsobedömning och F-tandvård innebär.

I brevet står intygsnumret, beslutsdatum och giltighetstiden. Och att giltigheten alltid kontrolleras så om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem patienten är. Patienten ombeds dessutom att tala om för sin tandläkare att ett intyg finns.

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt tandvårdsstöd.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i dessa situationer:

Privat ansökan om intyg om N-tandvård

Senast uppdaterad: 2020-10-20 17:21