Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland

Förlängd handläggningtid

På grund av rådande omständigheter har vi för närvarande förlängda handläggningtider på bedömningsärenden. Handläggningtiden är för närvarande på cirka 6 veckor

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort.  Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Det särskilda tandvårdsstödets tre delar (NFS)

 • N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet
 • F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
 • S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

För F-tandvård ska legitimerad läkare ansöka om intyg för patienten.

För N-tandvård är det den kommunala hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som gör ansökan. I de fall patienten saknar kontakt med kommunal hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska ansökan göras av legitimerad läkare.

Ansökan görs från juni 2021 digitalt. Se "Läkarintyg - så gör du" längre ner på denna sida.

För S-tandvård ska förhandsbedömning göras av legitimerad tandläkare.

 

eFBH – Logga in  Läs alltid sidan Förhandsbedömning – eFHB 

eFrikort – Logga in   Läs sidan Patientavgift och eFrikort med mera

Fakturaportalen – Logga in  Läs alltid sidan Ersättning – Fakturaportalen

Intygsbeställningen för intygsutfärdare och administratörer

Högkostnadsskydd

 • Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård.
  Blankett: Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård
  Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning.
 • Både behandlare och privata vårdgivare i Västra Götaland ska vara registrerade i Katalog i Väst, KIV. Följ instruktionerna på KIV-sidorna.
 • Behandlare ska ansöka om eTjänstekort (SITHS-kort) för säker inloggning till eFHB, Fakturaportalen med flera IT-system.
 • eFrikort: Anslut din klinik och sök behörighet steg för steg, se nedan.

Därför ska vårdgivaren inför varje besök kontrollera att det uppvisade intyget om N-tandvård eller F-tandvård är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in.

Intyg kontrolleras via eFHB eller Fakturaportalen

Intyg kan dras in om:
-  tidsgränsen löpt ut
-  patienten flyttat från Västra Götaland
-  villkoren inte längre är uppfyllda, som att sjukdomsbilden ändrats
-  det utfärdats på felaktiga grunder

Tandvårdssamordning ska kontaktas via mejl eller telefon om:
- patienten har skyddad identitet
- vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland

Informationsbrev
Nyblivna intygshavare får brev från Tandvårdssamordning om allt de behöver veta inför det första tandläkarbesöket och vad N-tandvård, munhälsobedömning och F-tandvård innebär.

I brevet står intygsnumret, beslutsdatum och giltighetstiden. Och att giltigheten alltid kontrolleras så om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem patienten är. Patienten ombeds dessutom att tala om för sin tandläkare att ett intyg finns.

Tandvårdssamordning Koncernkontoret har nu infört digital ansökan gällande F-tandvårdsintyg och N-tandvårdsintyg för de personer som har rätt till särskilt tandvårdsstöd. (Undantagna är patienter med skyddad identitet, se information längre ned.)

Ansökan kan endast göras av legitimerad läkare.

Så här gör du:

 • Se till att ditt SITHS-kort sitter i datorn.
 • Klicka på denna länk för att komma till Intygsbeställningen:

  https://intygsbestallning.vgregion.se/

 • Välj ansökan för F- eller N-tandvårdsintyg.
 • Fyll i mallen med de uppgifter som krävs.
 • För N-tandvårdsintyg: var noga med att fylla i vilka stödinsatser som krävs för personen.

Patienter med skyddad identitet:

För patienter med skyddad identitet ska tills vidare ansökan fortsätta att göras med blankett. Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka med post till Tandvårdssamordning.

Blankett läkarintyg för F-tandvård 

Blankett läkarintyg för N-tandvård

Privat ansökan om intyg om N-tandvård är inte längre möjlig för patienten att göra.

Kontakt vid frågor

Senast uppdaterad: 2021-12-15 13:28