Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland

För patientgrupper med stort behov av stöd i sin munvård så finns det en möjlighet för patienten att få särskilt tandvårdsstöd. Patienten betalar då för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter.

Särskilt tandvårdsstöd har tre delar – NFS:

 • N-tandvård – nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov
 • F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
 • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandlig under begränsad tid

eFBH – Logga in  Läs gärna sidan Förhandsbedömning – eFHB 

eFrikort – Logga in   Läs gärna sidan Ersättning – fakturering se rubriken: eFrikort: Anslut din klinik & sök behörighet – steg-för-steg

Fakturaportalen – Logga in  Läs gärna sidan Ersättning – fakturering

Reglerna i webbformat

Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland är samlade på de sex undersidorna till rubriken Särskilt tandvårdsstöd – NFS i menyn till vänster. 
Reglerna gäller folkbokförda i Västra Götaland – därmed omfattas inte bland andra asylsökande.

 

Hjälp på vägen – för nya behandlare & privata vårdgivare

 • Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård.
  Skrivbar blankett – Registrering av behandlare hos privat vårdgivare
  Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.
 • Både behandlare och privata vårdgivare i Västra Götaland ska vara registrerade i Katalog i Väst, KIV. Följ instruktionerna på KIV-sidorna.
 • Behandlare ska ansöka om eTjänstekort (SITHS-kort) för säker inloggning till eFHB, Fakturaportalen med flera IT-system.

Därför ska vårdgivaren inför varje besök kontrollera att det uppvisade intyget om N-tandvård eller F-tandvård är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten.

Intyg kontrolleras via eFHB eller Fakturaportalen

Enhet Tandvård ska kontaktas via mejl eller telefon om:
- patienten har skyddad identitet
- vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland

INFO-brev
Nyblivna intygshavare får brev från Enhet Tandvård om allt de behöver veta inför det första tandläkarbesöket och vad N-tandvård och munhälsobedömning samt F-tandvård innebär. I brevet står intygsnumret, beslutsdatum och giltighetstiden. Och att giltigheten alltid kontrolleras – om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem patienten är. De ombeds dessutom att tala om för sin tandläkare att de har ett intyg.

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.

Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
 • Högkostnadsskydd
 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i följande situationer:

 • Läkarintyg angående F-tandvård (vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning)
 • Läkarintyg angående N-tandvård (nödvändig tandvård)
 • Läkarintyg angående STB (särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan)

Samtliga läkarintyg inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
(Regler för Särskilt tandvårdsstöd, Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg, se sidan Ersättning – fakturering)

Blanketter för läkarintyg

Privat ansökan angående intyg om N-tandvård

Senast uppdaterad: 2018-12-11 16:57