Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Särskilt tandvårdsstöd
i Västra Götaland

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort efter 1100 kronor (1150 kronor från 1 juni 2019) i betalade patientavgifter.  Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsstöd har tre delar – NFS:

 • N-tandvård – nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov
 • F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
 • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

eFBH – Logga in  Läs gärna sidan Förhandsbedömning – eFHB 

eFrikort – Logga in   Läs sidan Patientavgift & eFrikort med mera

Fakturaportalen – Logga in  Läs gärna sidan Ersättning – Fakturaportalen

Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

Reglerna i webbformat

Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland är samlade på de sex undersidorna till rubriken Särskilt tandvårdsstöd – NFS i menyn till vänster. 
Reglerna gäller folkbokförda i Västra Götaland – därmed omfattas inte bland andra asylsökande.

 • Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård.
  Skrivbar blankett – Registrering av behandlare hos privat vårdgivare
  Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.
 • Både behandlare och privata vårdgivare i Västra Götaland ska vara registrerade i Katalog i Väst, KIV. Följ instruktionerna på KIV-sidorna.
 • Behandlare ska ansöka om eTjänstekort (SITHS-kort) för säker inloggning till eFHB, Fakturaportalen med flera IT-system.

 

Därför ska vårdgivaren inför varje besök kontrollera att det uppvisade intyget om N-tandvård eller F-tandvård är giltigt. Anledningen är att ett intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten.

Intyg kontrolleras via eFHB eller Fakturaportalen

Intyg kan dras in om:
-  tidsgränsen löpt ut
-  patienten flyttat från Västra Götaland
-  villkoren inte längre är uppfyllda, som att sjukdomsbilden ändrats
-  det utfärdats på felaktiga grunder.

Enhet Tandvård ska kontaktas via mejl eller telefon om:
- patienten har skyddad identitet
- vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland.

Enhet Tandvård ska kontaktas om:
- patienten har skyddad identitet
- vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland.

INFO-brev
Nyblivna intygshavare får brev från Enhet Tandvård om allt de behöver veta inför det första tandläkarbesöket och vad N-tandvård och munhälsobedömning samt F-tandvård innebär. I brevet står intygsnumret, beslutsdatum och giltighetstiden. Och att giltigheten alltid kontrolleras – om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem patienten är. De ombeds dessutom att tala om för sin tandläkare att de har ett intyg.

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.

Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
 • Högkostnadsskydd
 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Läkarintyg för tandvård är aktuellt i följande situationer:

Samtliga läkarintyg inplaceras i taxa kort – 400 kronor inklusive moms.
Patientavgiftshandboken 3.4 Intyg/Utlåtande

Patienten ska själv betala för läkarintyget. Om patientens enda anledning till läkarbesöket är att få intyget ska ingen patientavgift betalas. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
(Regler för Särskilt tandvårdsstöd, Bilaga 3 – Taxor för utfärdande av läkarintyg, se sidan Ersättning – fakturering)

Privat ansökan angående intyg om N-tandvård

Privat ansökan om särskilt tandvårdsbidrag, STB

"Det är själva individen som mår bättre och håller sig friskare"

Ta gärna en titt i Verksamhetsberättese 2018 – Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning och läs om vad vi lyckats uppnå under 20 år för munhälsan bland personer med bestående och stora behov av omvårdnad.

"När allt fungerar som det är tänkt, blir inte bara
munhälsan bättre – det är själva individen som
mår bättre och håller sig friskare."

                Heléne Vighagen, FTV-chef för uppsökande verksamhet

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet – N-tandvård
> Tandvård om du har en funktionsnedsättning – F-tandvård
Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar – S-tandvård

Senast uppdaterad: 2019-10-09 15:42