Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tuberkulos *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Tuberkulos smittskyddsblad - läkarinformation 

Tuberkulos smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

Statistik

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Latent Tuberkulos 

OBS! Det finns två olika patientblad beroende på om förebyggande behandling ges eller inte ges:

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling ges

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling inte ges

Latent tuberkulos smittskyddsblad - läkarinformation 

Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) för "Handläggning latent tuberkulos"

Bildstöd för kommunikation på olika språk för "Latent tuberkulos med behandling" och "Latent tuberkulos utan behandling"

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk

PM/Anvisningar

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (Folkhälsomyndigheten 2017) 

Riktlinjer för utskrivning av patient med direktpositiv lungtuberkulos
(Obs! Ny 2019-05-29)

Riktlinjer för vaccination med BCG (uppdaterad 2019-07-08)

Informationsfilm om tuberkulos för sjukvården

Tuberkulos är en sjukdom som ofta väcker rädsla. Hur stor är risken att smittas? Hur farligt är tuberkulos? Vad innebär det att ha tuberkulos? Hur skiljer sig synen på tuberkulos i olika kulturer? Sjuksköterska Anna Vallgårda på Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra har gjort en kortfilm med information om tuberkulos. Filmen gjordes i första hand för läkarutbildningen, men har ett angeläget budskap till alla som kan komma i kontakt med denna infektion.
Se informationsfilm om tuberkulos för sjukvården (producerad 2013)

 Senast uppdaterad: 2017-03-23 09:14