Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården

När ett stort antal människor vistas på en liten yta finns en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Smittskydd Västra Götaland har, i samarbete med Länsstyrelsen, tagit fram detta stödmaterial som hjälp till olika former av verksamheter i arbetet med att skapa egna hygienrutiner.

Materialet består av följande delar

Hygienrutiner - introduktion till materialet 

Checklista med lathund - stöd när din verksamhet skapar egna hygienrutiner

Handlingsplan - mall för förbättringsarbete

Introduktion för nyanställda - i form av en checklista

Bildspel med talmanus - för intern utbildning

Goda råd vid matlagning

Extra dokument med information om hur man kan förebygga och förhindra smittspridning av magsjuka

 Affischer på olika språk

Affischer på arabiska 

Affischer på dari 

Affischer på engelska 

Affischer på persiska

Affischer på somaliska 

Affischer på svenska 

Affischer på tigrinja

Senast uppdaterad: 2019-02-15 12:58