Hygien - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården

När ett stort antal människor vistas på en liten yta finns en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Därför har Smittskydd Västra Götaland i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram stödmaterial för en grundläggande hygienutbildning till personal på olika former av verksamheter i Västra Götaland.

Informationsmaterial

Presentation till materialet

Checklista och lathund

Handlingsplan

Hygien - introduktion för nyanställda

Presentation till talmanus

Talmanus (hör ihop med presentation ovan)

Goda råd vid matlagning

Magsjuka

 Affischer på olika språk

Affischer på arabiska 

Affischer på dari 

Affischer på engelska 

Affischer på persiska

Affischer på somaliska 

Affischer på svenska 

Affischer på tigrinja

Senast uppdaterad: 2018-10-01 13:23