Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården

När ett stort antal människor vistas på en liten yta finns en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Det är därför viktigt att det finns bra hygienrutiner även för verksamheter utanför vården, som till exempel olika former av bemannade boenden, lägerverksamhet och särskolor. Smittskydd Västra Götaland har, i samarbete med Länsstyrelsen, tagit fram ett stödmaterial som kan vara till hjälp och stöd i arbetet med att ta fram hygienrutiner.

Material till stöd i arbetet att skapa hygienrutiner

Hygienrutiner - introduktion och presentation av materialet 

Tilläggsinformation för dig som arbetar på särskola - komplettering till checklista med lathund

Checklista med lathund - använd denna som grund i arbetet med hygienrutiner och egenkontroll

Handlingsplan - i denna mall noteras det som behöver förbättras

Tilläggsinformation om hur man kan förebygga och förhindra smittspridning av magsjuka

Material för intern utbildning

Introduktion för nyanställda - genomgång av verksamhetens hygienpolicy i form av en checklista

Bildspel och talmanus - för intern utbildning, till exempel på APT 

Presentation innehållandes goda råd vid matlagning

Affischer på olika språk

Affischer

Affischer på arabiska 

Affischer på dari 

Affischer på engelska 

Affischer på persiska

Affischer på somaliska 

Affischer på svenska 

Affischer på tigrinja

Senast uppdaterad: 2021-06-10 15:52