Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården

När ett stort antal människor vistas på en liten yta finns en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Det är därför viktigt att det finns bra hygienrutiner även för verksamheter utanför vården, som till exempel olika former av bemannade boenden, lägerverksamhet och särskolor. Smittskydd Västra Götaland har, i samarbete med Länsstyrelsen, tagit fram ett stödmaterial som kan vara till hjälp och stöd i arbetet med att ta fram hygienrutiner.

Västra Götalandsregionens webbsida om vård av personer som kommer från Ukraina finns informationsmaterial kring hälso- och sjukvård att använda i mötet med personer som flyr kriget. 

Material till stöd i arbetet att skapa hygienrutiner

Hygienrutiner - introduktion och presentation av materialet 

Tilläggsinformation för dig som arbetar på särskola - komplettering till checklista med lathund

Checklista med lathund - använd denna som grund i arbetet med hygienrutiner och egenkontroll

Handlingsplan - i denna mall noteras det som behöver förbättras

Tilläggsinformation om hur man kan förebygga och förhindra smittspridning av magsjuka

Material för intern utbildning

Introduktion för nyanställda - genomgång av verksamhetens hygienpolicy i form av en checklista

Bildspel och talmanus - för intern utbildning, till exempel på APT 

Presentation - goda råd vid matlagning

Affischer på olika språk

Affischer

Affischer på arabiska 

Affischer på dari 

Affischer på engelska 

Affischer på persiska

Affischer på somaliska 

Affischer på svenska 

Affischer på tigrinja

Affischer på ukrainska

Information från Folkhälsomyndigheten 

Länkar från Folkhälsomyndigheten som stöd i tillsynsarbetet
För att hjälpa kommunerna i deras tillsynsarbete har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sin vägledning om hälsoskydd i asylboenden. Vägledningarna riktar sig främst till miljö- och hälsoskyddsnämnderna men de kan också användas av Migrationsverket, leverantörer, fastighetsägare och andra som ansvarar för boenden för asylsökande:

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden (ordinarie asylboenden där människor bor längre tider, från månader upp till år)

Tillsynsvägledning om asylboenden 

Frågor och svar om asylboenden (övergripande frågor och svar om asylboenden)

Tillsynsvägledning om akuta ankomstboenden (tillfällig vistelse i enklare boendeformer i till exempel gymnastikhallar och tält)