Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan

Massinvigningskit

Även i år upprepar vi succén med massinvigning av hygienveckan lokalt på förskolan. Att starta hygienveckan med en invigning under festliga former är en bra uppstart till de hygienaktiviteter som kommer att genomföras under veckan. Det är också ett perfekt tillfälle att göra föräldrar uppmärksamma på ert arbete med hälsa och hygien på förskolan. Vill er förskola vara med och få ett massinvigningskit hemskickat till sig? Anmäl er senast 6 juli. Kiten skickas ut omkring vecka 35 till anmälda enheter. 

Anmälan till massinvigningskit görs via den här länken 

Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som går i förskolan är cirka 20–30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning.

Läs mer om Hyfs i

Delrapport 2006 - 2009 

Slutrapport 2006 - 2012  

IFAUs rapport "Sjukfrånvaro bland förskolebarn – lärdomar från en satsning på förbättrad hygien" om Hyfs arbete går att läsa på denna sida. 

Kontaktpersoner

Hyfs-sjuksköterskor: 
Marianne Bengtsson, 
Göteborg 
010-441 24 13, 0703-04 60 54 marianne.l.bengtsson@vgregion.se

Ann Hasselberg-Hellberg, Göteborg och Södra Bohuslän
010-441 24 10, 0700-82 51 02  ann.hasselberg@vgregion.se

Maria Iglicar Berntsson, Fyrbodal och Norra Bohuslän
010-441 24 22, 0761-14 12 11  maria.iglicar-berntsson@vgregion.se

Susanne Johansson, Skaraborg
010-441 24 29, 0761-15 50 38 susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

Kajsa Lundqvist, Södra Älvsborg
010-441 24 33, 0761-18 06 79  kajsa.lundqvist@vgregion.se

Kommunikatör: 
Johanna Bernhardsson
010-441 24 14, 0700-82 46 40  johanna.bernhardsson@vgregion.se