Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan

Information om springmask

Just nu får Hyfs mycket frågor kring springmask. Springmask är en ofarlig tarmparasit men kan vara besvärlig för den som är drabbad. För tillfället råder brist på läkemedel mot springmask vilket gör att många inte kan behandlas. Detta innebär att det kan finnas fler personer än vanligt med pågående maskinfektion i förskolan. Som alltid är det viktigt med bra hygienrutiner för att minska en smittspridning, så passa på att se till att dessa finns på plats och att all personal känner till och följer rutinerna. När det åter finns läkemedel att tillgå får ställning tas om behandling i varje enskilt fall. Vid flera fall av springmask i en förskolegrupp är det vårdcentralen med närområdesansvar som i samråd med förskolechef tar ställning till vidare handläggning.

Länk till hygienråd i förskoleverksamheten 

Länk till 1177 om Springmask

Länk till den amerikanska folkhälsomyndigheten (CDC) sida om springmask 

Hyfs startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som går i förskolan är cirka 20–30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning.

Läs mer om Hyfs i

Delrapport 2006 - 2009 

Slutrapport 2006 - 2012  

IFAUs rapport "Sjukfrånvaro bland förskolebarn – lärdomar från en satsning på förbättrad hygien" om Hyfs arbete går att läsa på denna sida. 

Kontaktpersoner

Hyfs-sjuksköterskor: 
Marianne Bengtsson, 
Göteborg 
010-441 24 13, 0703-04 60 54 marianne.l.bengtsson@vgregion.se

Ann Hasselberg-Hellberg, Göteborg och Södra Bohuslän
010-441 24 10, 0700-82 51 02  ann.hasselberg@vgregion.se

Maria Iglicar Berntsson, Fyrbodal och Norra Bohuslän
010-441 24 22, 0761-14 12 11  maria.iglicar-berntsson@vgregion.se

Susanne Johansson, Skaraborg
010-441 24 29, 0761-15 50 38 susanne.birgitta.johansson@vgregion.se

Kajsa Lundqvist, Södra Älvsborg
010-441 24 33, 0761-18 06 79  kajsa.lundqvist@vgregion.se

Kommunikatör: 
Johanna Bernhardsson
010-441 24 14, 0700-82 46 40  johanna.bernhardsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-10-29 14:11