Sminet

I Sminet anmäler vårdgivare fall av smittsamma sjukdomar. Systemet används också av smittskydds­enheterna för att handlägga konstaterade fall och andra smittskydds­ärenden och av Folkhälso­myndigheten för att följa sjukdoms­förekomsten.

Anmälan

Information om klinisk anmälan och laboratorieanmälan