Utbildningar

Utbildningar, seminarium och konferenser som Smittskydd Västra Götaland erbjuder.

Smittskyddsinformation för primärvården 

Under hösten 2018 kommer Smittskydd Västra Götaland att anordna informationsträffar för kontaktpersoner inom Primärvården. Det är viktigt att du som är kontaktperson deltar i våra årliga smittskyddsträffar.
Övriga läkare och sjuksköterskor med intresse för smittskydd är också välkomna.

Årets föreläsningar kommer att handla om:

  • Mässling – utbrott och smittspårning
  • Magtarminfektioner – Vad innebär den nya PCR-diagnostiken?
  • Hepatit C och sprututbyte
  • TBE - vaccination
  • Det nya fyrvalenta influensavaccinet och årets vaccinationskampanj                      
  • Det kommer att finnas tid för frågor och lokal information.

Plats: Borås, Göteborg (två tillfällen), Skövde och Uddevalla

Program
Det går även att anmäla sig direkt via regionkalendern. Skriv in ”Smittskyddsinformation” i sökrutan för att hitta rätt utbildning. 

 

Grundkurser i STI-smittspårning

Datum:     Onsdag den 26 september 2018 kl. 09.00 - 16.00 (fullbokad)
Plats:        Göteborgs Stadsmuseum, lokal S A Hedlund, Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som i din anställning arbetar med smittspårning kring sexuellt överförbara infektioner. Läs mer i inbjudan med program här
Anmälan i Regionkalendern 

Datum:     Onsdag den 21 november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Plats:        Göteborgs Stadsmuseum, lokal S A Hedlund, Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som i din anställning arbetar med smittspårning kring sexuellt överförbara infektioner. Läs mer i inbjudan med program här
Anmälan i Regionkalendern

Fortsättningskurs i STI-smittspårning, med jurist

Datum:     Onsdag den 14 november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Plats:         Läppstiftet Conference Coor, lokal Viking, Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har gått grundkurs i STI-smittspårning. Vid utbildningen medverkar jurist Peter Gröön som arbetar vid Smittskydd Stockholm och Smittskydd Skåne. Du kan ta med egna frågor om juridiken kring smittspårning, läs mer i inbjudan med program
Anmälan i Regionkalendern

Utbildningar från Strama 

Stramadag för sluten vård
Datum: 13 november 2018 kl. 09:30-16:00 
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Inbjudan och program