Vaccinationer

På denna sida finner du användbara dokument och länkar till information om vaccinationer.

För mer information kring Restnoterade vacciner, läs här. 

NY! Information om barn och mässlingvaccination från Central barnhälsovård
På sidan finns till exempel information om vaccination efter att barn fått immunoglobulin och tidigareläggning av MPR-vaccination. Läs mer här