Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VRE (vancomycinresistenta enterokocker) *

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

 VRE smittskyddsblad - läkarinformation

VRE smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk

PM/Anvisningar

Handlingsprogram för Multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag: Vankomycinresistenta enterokocker-VRE. Kunskapsunderlag samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning med VRE.

Informationsmaterial

Informationsbroschyr till patienter och närstående som innehåller frågor och svar, VRE - bakterier som är motståndskraftiga mot vissa antibiotika

Publikationer

Vägledning för personal inom sjukvården baserat på de erfarenheter som gjorts i berörda landsting med utbrott av VRE (vankomycinresistenta enterokocker). En åttasidig broschyr med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med de viktigaste åtgärderna för att minimera smittspridning av VRE.
Vården kan minska spridningen av VRE

Senast uppdaterad: 2020-02-17 14:10