Vaccin

Bristen på TBE-vaccin är över. FSME-Immun kan åter beställas.

Vaccinationsinformation till vårdpersonal

Vaccinationsschema

Frågeformulär TBE-vaccination

Beställning av vaccin


Senast uppdaterad: 2018-11-19 11:31