Vaccin

Bristen på TBE-vaccin är över. FSME-Immun kan åter beställas.

Vaccinationsinformation till vårdpersonal

Vaccinationsschema 

Frågeformulär TBE-vaccination

Beställning av vaccin

Senast uppdaterad: 2018-11-20 11:05