Kunskapscentrum för jämlik vård, KJV

Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) finns för att vården ska vara jämlik. Vi identifierar och uppmärksammar omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården. Det gör vi både genom strategiskt stöd och verksamhetsnära utvecklingsarbete.

Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem. Så är det inte alltid idag. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla.

Förstå familjen

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

En bild på smärtkuben

Smärtkuben

Ett reflektionsverktyg om genusperspektiv på långvarig smärta.

Aktuellt från KJV


Aktuella utbildningar