Kunskapscentrum för jämlik vård, KJV

Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) finns för att vården ska vara jämlik. Vi identifierar och uppmärksammar omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården. Det gör vi både genom strategiskt stöd och verksamhetsnära utvecklingsarbete.

Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem. Så är det inte alltid idag. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla.

Förstå familjen

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

En bild på smärtkuben

Smärtkuben

Ett reflektionsverktyg om genusperspektiv på långvarig smärta.

Aktuellt från KJV

 • Publicerad:
  Ny utbildning stöd i arbetet mot rasism i vården

  Sedan ett halvår finns en ny utbildning som ska hjälpa vårdverksamheter i arbetet mot rasism. Här berättar Socialstyrelsen om tankarna bakom utbildningen, som även KJV varit med och tagit fram.

 • Porträttbild på Anke Samulowitz
  Publicerad:
  Årets jämställdhetspris till KJV:s Anke Samulowitz

  Anke Samulowitz får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2024 med tema psykisk ohälsa. Priset får hon för sitt verksamhetsnära utvecklingsarbete, strategiska insatser och framgångsrika forskningsstudier för mer jämställd smärtvård för kvinnor och män.


Aktuella utbildningar