eFrikort – digitalt högkostnadsskydd

eFrikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård innebär att patienter aldrig betalar mer än 1 400 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. När man uppnått 1 400 kronor får man ett frikort så att besöken som sker därefter är kostnadsfria.

Högkostnadskortet kommer dock att vara kvar tills tillräckligt många mottagningar har anslutit sig till den nya digitala tjänsten.

Information om högkostnadsskyddet i Patientavgiftshandboken

För att få eFrikort måste patienten ha de högkostnadsgrundande avgifterna registrerade i eFrikortssystemet eller kunna visa kvitton på betalda avgifter. Patienten ska vid behov få ett utdrag över de patientavgifter som finns registrerade. Sammanställningen kan uppvisas vid besök hos icke-ansluten vårdgivare eller vid sjukvårdsbesök i annan region.

Information till offentliga vårdgivare

Integration med PAS eller registrering i webbapplikation för offentliga vårdgivare

Oavsett om vårdenheten har ett PAS-system inom Västra Götalandsregionen som är integrerade med eFrikort och registrerar avgifter direkt i systemet eller om man registrerar direkt i webbapplikationen eFrikort krävs att användaren har Medarbetaruppdrag och HSA systemroll.

Det vill säga användare som ska registrera avgifter måste tillhöra en vårdenhet i KiV och ha ett medarbetaruppdrag Vård och behandling (SJF) kopplat till vårdenheten samt en roll som användare av systemet. Denna roll söks i Behörighetsportalen och ligger under eFrikort på regionala sidan där man sedan väljer EFK: Användare

Du som chef ordnar behörighet till dina medarbetare som har eTjänstekort:

 • HSA systemroll är EFK: Användare.
 • En eller flera medarbetare per förvaltning bör utses till roll EFK: Administratör som har en utökad behörighet med att bland annat hantera grupperingar av personidentitet. Användarhandbok
 • Behörighetsansökan

När medarbetare har eTjänstekort och HSA-ID med rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll ska hen gå igenom utbildningsmaterialet.

Utbildning i eFrikort

Interna utbildningar för integrerade personaladministrativa system


Information till privata vårdgivare

Privata vårdgivare kan antingen registrera patientavgifter i eFrikort webbapplikation eller integrera sitt kassa- eller journalsystem med eFrikorttjänsten.

Registrera högkostnadsgrundande avgifter i eFrikort webbapplikation

För privata vårdgivare erbjuder Västra Götalandsregionen eFrikort webbapplikation där du som privat vårdgivare kan logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. För detta krävs ett tecknat anslutningsavtal och att användaren har eTjänstekort (kallas även SITHS-kort), ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten, se mer i avsnitt Teckna anslutningsavtal och beställa behörighet nedan.

För dig som vill ansluta tandvårdsklinik

Registrera högkostnadsgrundande avgifter via ett integrerat kassa- eller journalsystem

Privata vårdgivare kan även integrera sina kassa- eller journalsystem med eFrikorttjänsten för registrering av högkostnadsgrundande avgifter. Denna integration bekostas av vårdgivaren. Vid intresse kontakta era journalsystemsleverantörer för dialog.

Krav för integration av kassa- eller journalsystem

Avtalsmässigt krävs även fortsatt att teckna anslutningsavtal och beställa behörighet för eFrikorttjänsten enligt avsnitt Teckna anslutningsavtal och beställa behörighet nedan. Gällande integration av journalsystem krävs utöver detta också nedanstående:

 • Privat vårdgivare behöver teckna avtal med sin journalsystemsleverantör för kommersiella villkor.
 • Journalsystemsleverantör behöver teckna avtal med eFrikorttjänst leverantör CGI för att säkerställa korrekt agerande i förhållande till exempelvis säkerhet, hantering av data och behörighetskontroll.
 • Journalsystemsleverantör beställer åtkomst till test och produktionsmiljö hos CGI som Västra Götalandsregionen formellt behöver godkänna innan driftsättning.
 • Innan anslutning behöver Journalsystemsleverantör genomgå certifieringsprocess med eFrikorttjänst leverantör CGI.

Teckna anslutningsavtal och beställa behörighet

Behörig firmatecknare för vårdgivaren behöver signera kombinerat anslutnings- och personuppgiftsbiträdesavtal för att ansluta till tjänsten eFrikort.

Skicka in behörighetsblankett för eFrikort för berörda medarbetare som behöver tillgång till systemet.

Vårdgivare behöver finnas i HSA-katalogen och medarbetarna måste ha ett medarbetaruppdrag kopplat till vårdgivaren samt en behörighet till tjänsten eFrikort. Medarbetaruppdrag (Vård och behandling, SjF). Denna söker ni på egen hand och det är Vård och behandling (SjF). (Obs. Använd Edge för beställning av medarbetaruppdrag)

Som privat vårdgivare måste man alltså ha:

Om du har medarbetare som behöver komma åt tjänsten krävs följande:

 1. Medarbetaren måste ha ett eTjänstekort (dvs finnas med i HSA-katalogen)
 2. Medarbetaren måste finnas med i KiV
 3. Medarbetaren måste ha Medarbetaruppdrag (Vård och behandling, SjF)
 4. Behörighet som EFK: Användare i KiV via blanketter nedan
  1. För Vårdval vårdcentral/rehab
   eFrikort - Blankett för ansökan om behörighet till tjänsten eFrikort
  2. För LOL, LOF & LOU
   eFrikort - Blankett för ansökan om behörighet till tjänsten eFrikort
  3. För tandvård
   eFrikort - Blankett för ansökan om behörighet till tjänsten eFrikort

Du som inte har eTjänstekort: Här hittar du information om och hur du beställer e-Tjänstekort

För dig som vill ansluta tandvårdsklinik

Utbildningsmaterial

När anslutningsavtal är tecknat och behörighet är på plats behöver utbildningsmaterialet gås igenom.

Tips och frågor:

 • Eftersom behörigheten endast gäller 1 år så rensas KiV efter 13 månader och behörigheten kan försvinna. Kontakta din lokala KiV-administratör om detta uppstår.
 • Även vikarier behöver eTjänstekort då eFrikort webbapplikation kräver det. Ett så kallat Reservkort gäller i 6 månader och går snabbare att beställa (Måste finnas i HSA-katalogen).
 • För att kunna attestera medarbetaruppdrag i beh.vgregion.se krävs Microsoft Edge.
 • Det är verksamhetschefen som ansvarar för att avsluta medarbetaruppdraget på enheten för personal som inte längre ska ha tillgång till tjänsten.

Kontakt eFrikort

För vårdgivare, e-post:

efrikort@vgregion.se

För patient, 1177 e-tjänster:

https://e-tjanster.1177.se/

Regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd: se Patientavgiftshandboken