Material

Här har vi samlat material som Kunskapscentrum för jämlik vård tagit fram, i form av verktyg, diskussionsmaterial och handböcker.

En förälder blir till

Illustration föräldrar med bebis möter vårdmedarbetare som klappar barnet på huvudet.

Ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

För dig som i ditt arbete möter barn och deras föräldrar.

Verktyget En förälder blir till - enkelsidig (pdf)

Verktyget En förälder blir till - uppslag (pdf)

Förstå familjen

Illustration föräldrar och barn leker sittande på matta.

Verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

Förstå familjen (pdf)

Förstå familjen - uppslag (pdf)

Förstå familjen kan också beställas gratis i tryckt format: Förstå familjen - beställ publikation

Önskar du beställa fler är 25 verktyg? Mejla kristin.eliasson@vgregion.se

Förstå mig rätt

Illustration av två personer som samtalar och pilar som visar modell att återge och informera

Samtalsmetod för att minska missförstånd mellan patient och personal.

Förstå mig rätt (pdf)

Läs mer och hitta länkar till film, inspelad föreläsning och övningar på webbsidan för metoden: Förstå mig rätt (vgregion.se)

Normspelet

Illustration med vågigt mönster i grått och vitt med texten Normspelet.

Diskussionsmaterial i form av ett spel, som kan uppmuntra till reflektion och samtal kring normer.

Normspelet (pdf)

Riva hinder

Verktyg för att jobba förebyggande mot diskriminering i vården. I fokus är mötet med patienter som har olika typer av migrationsbakgrund.

Beställ gärna Riva hinder kostnadsfritt eller ladda ner det som pdf:

Verktyget Riva hinder (pdf)

Handlingsplan Riva hinder (pdf)

Beställ tryckt version här

Nu finns också en omarbetad, digital version av Riva hinder, som framför allt är för dig som vill genomföra utbildningen på egen hand. Du når utbildningen via Lärportalen där du loggar in som gäst eller VGR-anställd: Riva hinder (Lärportalen)

Smärtkuben

Verktyg för diskussion och reflektion om genusnormer och smärta.

Smärtkuben (pdf)

Läs mer och hitta länkar till inspelad föreläsning och forskning på webbsidan för verktyget: Smärtkuben (vgregion.se)

Tillsammans

Tillsammans är ett verktyg som riktar sig till dig som i ditt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar och leder samtal i samband med olika former av föräldrastöd.

Handledning - enkelsidig (pdf)

Handledning - uppslag (pdf)

Samtalsbilder (pdf)