Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våld i nära relationer

Tre människor som planerar med post-it-lappar.
Här kan du läsa om VKV:s olika utvecklingsprojekt, både pågående och avslutade.
Material i papper i olika färger.
Här hittar du VKV:s material: blanketter, frågeformulär om våld, material för specifika projekt med mera.

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Vi är ett kompetenscentrum som skapar, samlar och sprider kunskap.

Vad gör VKV?

VKV utbildar tand-, hälso- och sjukvårdspersonal (43 000 anställda) inom ämnena våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella övergrepp. Vi driver utvecklingsprojekt som ska leda till ett bättre bemötande och bättre omhändertagande av patienter med erfarenhet av våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Projektens fokus är metoder och samverkan. VKV utbildar även studenter vid högskoleprogram som leder fram till yrken inom vården. VKV forskar även, med nära anknytning till den kliniska verksamheten, samt sprider forskningsresultat.

Varför finns VKV?

Tand-, hälso- och sjukvården är den första instans som många söker sig till, när man är utsatt för våld i nära relationer. Eftersom kunskap är en färskvara är det viktigt att tand-, hälso- och sjukvården ständigt utbildas och förnyar sin kunskap inom området. Detta för att ge ett så bra bemötande och omhändertagande som möjligt. Alla människor har rätt till en god och jämlik vård, utifrån sina behov.

Läs gärna mer om VKV och vårt arbete på www.valdinararelationer.se .

Covid-19: Digitala utbildningar

På grund av Covid-19 har VKV beslutat att hålla digitala bas- och metodutbildningar under 2020 och våren 2021. Läs mer om utbildningarna på www.valdinararelationer.se .  

Carina Eliasson

Områdeschef
Senast uppdaterad: 2020-09-28 11:06