Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samordningsråd i Västra Götalandsregionen

Ett samordningsråd består av en grupp chefer från ett visst ansvarsområde inom hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Gruppen ska bidra i den gemensamma styrningen inom området.

Samordningsrådens uppgift är att leda och samordna det koncerngemensamma arbetet och vara stöd till koncernledning hälso- och sjukvård. Det bidrar till jämlik vård och resurseffektivitet. Deltagarna i råden arbetar som chefer med ansvar för patientsäkerhet, kvalitet, personal och ekonomi. Koncernledning hälso- och sjukvård utser gemensamt en ordförande till respektive samordningsråd. Medlemmarna i råden utses av respektive förvaltningschef.

Samordningsråden arbetar för en ökad regional samordning där en sammanhållen, hälsofrämjande och förebyggande vård utvecklar vårdkedjor med fokus på patientens bästa. 

Bakgrund

 • Våren 2019 ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård bakom förslaget att inrätta samordningsråd inom hälso- och sjukvård inom VGR.
 • Utifrån den politiska ledningens tydliga fokus på verksamhet och ekonomi i balans samt att diagnosområden hade valts ut där det finns stora volymer och påtagliga skillnader i kostnader per patient, inrättades fyra samordningsråd som piloter våren 2019; hjärta/kärl, neurologi, ortopedi och infektion.
 • Före beslut om att etablera råden och gå vidare med fler samordningsråd gjordes en utvärdering av pilotstudierna. I utvärderingen framgår bland annat att uppdrag och mandat behöver vara tydligt och hur frågor som inte kan lösas genom råden ska eskaleras.
 • Efter utvärderingen ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård beslut bakom en reviderad uppdragshandling för samordningsråd.

Utvärdering av pilotstudier

Uppgifter

Samordningsråden ska arbeta med att: 

 • identifiera, initiera, driva och följa upp gemensamma frågor inom ansvarsområdet.
 • gemensamt ta ansvar för och effektivt driva tillgänglighet utifrån koncerngemensamt perspektiv och exempelvis uppfylla vårdgarantin.
 • förankra och etablera gemensamma processer och arbetssätt tillsammans med systemet för kunskapsstyrning, framtidens vårdinformationsmiljö, omställningen med flera.
 • gemensamt prioritera utvecklingsinitiativ och ta ställning till i vilken takt de ska genomföras.
 • bedriva verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik och data.
 • gemensamt ta ansvar för rekrytering, kompetensförsörjning och bemanning inom ansvarsområdet på kort och lång sikt.
 • säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs och ha en plan för gruppens uppdrag.
 • bereda och genomföra ärenden på uppdrag av koncernledning hälso- och sjukvård.
 • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar.

Uppdragsbeskrivning för samordningsråd

Öka tillgängligheten till planerad vård

Sedan hösten 2020 arbetar vissa samordningsråd på uppdrag av den regionala särskilda tillgänglighetsledningen för att öka tillgängligheten till planerad vård efter coronapandemin.

Regional tillgänglighetsledning

Befintliga samordningsråd

 • Barn
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Hjärta/kärl
 • Infektion
 • Kirurgi
 • Kvinnosjukdomar och förlossningar
 • Neurologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Vuxenpsykiatri
 • Ögon
 • Öron, näsa och hals.

Samordningsråd som ska inrättas

Råden nedan kommer att startas upp under 2021. De som behövs för att bidra i tillgänglighetsuppdraget kommer att prioriteras.

 • Akutvård
 • AnOPIVA
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Geriatrik
 • Hud- och könssjukdomar
 • Internmedicin
 • Perioperativ- och intensivvård
 • Rehabilitering habilitering
 • Reumatologi.

Kontaktuppgifter samordningsråden

AnOpIVA (anestesi, operation,intensivvård)
Peter Dahm, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: peter.dahm@vgregion.se

Barn
Maria Söderberg, verksamhetschef, Skaraborgs Sjukhus (ordförande).
E-post: maria.katarina.soderberg@vgregion.se

Barn- och ungdomspsykiatri
Marie Carlsson, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: marie.a.carlsson@vgregion.se

Bild- och funktionsmedicin
Markus Håkansson, verksamhetschef, Södra Älvsborgs Sjukhus (ordförande).
Funktionsbrevlåda: samordningsrad.bfm@vgregion.se

Hjärta/kärl
Henrik Olsson, verksamhetschef, NU-sjukvården (ordförande).
E-post: henrik.p.olsson@vgregion.se

Infektion
Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
Sofi Ericsson, koordinator, Koncernkontoret.
E-post: sofi.ericsson@vgregion.se

Kirurgi
Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
Lilemor Harnell, koordinator, Koncernkontoret.
E-post: lillemor.harnell@vgregion.se 

Kvinnosjukdomar och förlossningar
Corinne Pedroletti, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
Andreas Hjertén, koordinator, Koncernkontoret.
E-post: andreas.hjerten@vgregion.se

Neurologi
Mikael Edsbagge, sektionschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: mikael.edsbagge@vgregion.se

Onkologi
Johanna Svensson, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
Elisabeth Rahmberg Johansson, koordinator, Koncernkontoret.
E-post: elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Ortopedi
Anna Nilsdotter, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: anna.nilsdotter@vgregion.se

Urologi
Ali Khatami, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: ali.khatami@vgregion.se
 
Vuxenpsykiatri
Pia Rydell, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: pia.rydell@vgregion.se
 
Ögon
Rebecca Oscarsson, verksamhetschef, Skaraborgs Sjukhus (ordförande).
E-post: rebecca.oscarsson@vgregion.se
 
Öron, näsa, hals
Erik Renvall, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: erik.j.renvall@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2021-05-05 14:11