Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samordningsråd i Västra Götalandsregionen (VGR)

Ett samordningsråd består av en grupp chefer, från ett visst ansvarsområde inom hälso- och sjukvården i hela VGR, som ska bidra i den gemensamma styrningen inom området.

Samordningsrådens uppgift är att leda och samordna det koncerngemensamma arbetet och vara stöd till koncernledning hälso- och sjukvård, för att bidra till jämlik vård och resurseffektivitet. Deltagarna arbetar som chefer med ansvar för patientsäkerhet, kvalitet, personal och ekonomi.

Samordningsråden arbetar för en ökad regional samordning där en sammanhållen, hälsofrämjande och förebyggande vård utvecklar vårdkedjor med fokus på patientens bästa. 

Samordningsråden ska

 • identifiera, initiera, driva och följa upp gemensamma frågor inom ansvarsområdet
 • gemensamt ta ansvar för och effektivt driva tillgänglighet utifrån koncerngemensamt perspektiv och exempelvis uppfylla vårdgarantin
 • förankra och etablera gemensamma processer och arbetssätt tillsammans med systemet för kunskapsstyrning, framtidens vårdinformationsmiljö, omställningen med flera
 • gemensamt prioritera utvecklingsinitiativ och ta ställning till i vilken takt de ska genomföras
 • bedriva verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik och data
 • ta ett gemensamt ansvar för rekrytering, kompetensförsörjning och bemanning inom ansvarsområdet på kort och lång sikt
 • säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs och ha en plan för gruppens uppdrag
 • bereda och genomföra ärenden på uppdrag av koncernledning hälso- och sjukvård
 • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar

Uppdragsbeskrivning för samordningsråd

Öka tillgängligheten till planerad vård

Sedan hösten 2020 arbetar vissa samordningsråd på uppdrag av den regionala särskilda tillgänglighetsledningen för att öka tillgängligheten till planerad vård efter coronapandemin.

Samordningsråd och ordföranden

Hjärta/kärl. Henrik Olsson, verksamhetschef NU-sjukvården. henrik.p.olsson@vgregion.se

Neurologi. Mikael Edsbagge, sektionschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. mikael.edsbagge@vgregion.se

Ortopedi Anna Nilsdotter, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. anna.nilsdotter@vgregion.se

Infektion. Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. lars-magnus.andersson@vgregion.se

Barn. Maria Söderberg, verksamhetschef Skaraborgs Sjukhus. maria.katarina.soderberg@vgregion.se

Kvinnosjukdomar och förlossningar. Corinne Pedroletti, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. corinne.pedroletti@vgregion.se

Kirurgi. Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. malin.ragnmark.ek@vgregion.se
 
Urologi. Ali Khatami, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ali.khatami@vgregion.se
 
Ögon. Rebecca Oscarsson, verksamhetschef Skaraborgs Sjukhus. rebecca.oscarsson@vgregion.se
 
Öron, näsa, hals. Erik Renvall, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. erik.j.renvall@vgregion.se
 
Barn- och ungdomspsykiatri. Marie Carlsson, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. marie.a.carlsson@vgregion.se
 
Vuxenpsykiatri. Pia Rydell, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset. pia.rydell@vgregion.se

Samordningsråd som inrättas under 2021

I första hand ska de råd prioriteras som behövs för att bidra i tillgänglighetsuppdraget.

 • Akutvård
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Geriatrik
 • Hud- och könssjukdomar
 • Internmedicin
 • Onkologi
 • Perioperativ- och intensivvård
 • Rehabilitering habilitering
 • Reumatologi

Bakgrund och fakta

 • Våren 2019 ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård bakom förslaget att inrätta samordningsråd inom hälso- och sjukvård inom VGR.
 • Utifrån den politiska ledningens tydliga fokus på verksamhet och ekonomi i balans samt att diagnosområden hade valts ut där det finns stora volymer och påtagliga skillnader i kostnader per patient, inrättades fyra samordningsråd som piloter våren 2019: Hjärta/kärl, neurologi, ortopedi och infektion
 • Före beslut om att etablera råden och gå vidare med fler samordningsråd gjordes en utvärdering av piloterna. I utvärderingen framgår bland annat att uppdrag och mandat behöver vara tydligt och hur frågor som inte kan lösas genom råden eskaleras.
 • Efter utvärderingen ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård beslut bakom en reviderad uppdragshandling för samordningsråd.
 • Koncernledning hälso- och sjukvård utser gemensamt ordförande för varje samordningsråd. Deltagarna i samordningsråden utses av varje förvaltningschef.
Senast uppdaterad: 2021-02-02 11:20