Kunskapscentrum för sexuell hälsa, KSH

KSH arbetar för allas rätt till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor – genom hela livet.

Den sexuella och den reproduktiva hälsan är viktiga delar av den allmänna hälsan. Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en självklar del av vårt arbete. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter i arbetet med SRHR*. 

*SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna.

Logga SRHR-nytt

SRHR-nytt

Nyhetsbrev om SRHR-frågor, ges ut med fyra nummer per år.

Logga SRHR.se

SRHR.se

Inspiration och metoder kring SRHR - för dig som jobbar med unga.

Aktuellt från KSH

 • Logga i röda och rosa nyanser med texten sex på arbetstid.
  Publicerad:
  Sex på arbetstid #76 och #77 om hudsjukdomar

  För den som har en hudsjukdom kan den sexuella och den reproduktiva hälsan påverkas på olika sätt av sjukdomen. Avsnitt 76 av podden Sex på arbetstid handlar om vanliga hudsjukdomar och avsnitt 77 tittar närmare på psoriasis och psoriasisartrit

 • Publicerad:
  Webbutbildning om endometrios för dig som jobbar i vården

  Symtom på endometrios kan vara många och diffusa. Vi i vården behöver bli bättre på att förstå, bemöta och behandla patienter med misstänkt endometrios i tid. Nu finns en uppdaterad webbutbildning för dig som möter dessa patienter.

 • Omslag metodbok Sexuell hälsa - en del av den allmänna hälsan, med mönster av fyrkanter med ett rundat hörn, i färgerna blått, rosa och grått
  Publicerad:
  Nu finns ny metodbok i SRHR för vårdmedarbetare

  Igår lanserade KSH en metodbok i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, för hälso- och sjukvårdspersonal.


Aktuella utbildningar

13 mar: SEXIT catch up i VGR

Tid: 13 mars, kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan:
 SEXIT catch up i VGR (vgregion.se)

20 mar: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal

Tid: 20 mars, kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt 
Anmälan:
SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal (vgregion.se)

21 feb och 6 mar: Grundläggande sexologi för hälso- och sjukvårdspersonal

Tid: 21 februari och 6 mars
Tillfälle 1: onsdag 21 februari, kl 09:00-15:30
Tillfälle 2: onsdag 6 mars, kl 09:00-15:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Sexologi (vgregion.se)

16 apr: Forum sexuell hälsa - hiv/sti och smittspårning

Tid: 16 april, kl. 09:00-11:30
Plats: Digitalt
Anmälan: Forum sexuell hälsa (vgregion.se)

18 apr: Andrologi bas

Tid: Torsdag 18 april, kl. 09:00-15:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Andrologi bas (vgregion.se)

24 apr: SEXIT catch up för UM utanför VGR

Tid: 24 april, kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan: SEXIT catch up för UM utanför VGR (vgregion.se)

15 maj och 29 maj: Grundläggande sexologi för hälso- och sjukvårdspersonal

Tid: 15 maj och 29 maj
Tillfälle 1: onsdag 15 maj, kl 09:00-15:30
Tillfälle 2: onsdag 29 maj, kl 09:00-15:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Sexologi (vgregion.se)

22 maj: Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning

Tid: Onsdag 22 maj, kl. 09:00-12:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning (vgregion.se)

12 jun: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal

Tid: 12 juni, kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal (vgregion.se)

19 sep: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal

Tid:19 september kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal (vgregion.se)