Läkarstuderande

Du som håller på att utbilda dig till läkare, visste du att du kan arbeta inom i hälso- och sjukvården och tandvården under din studietid?

Du får jobba utifrån din kompetens, men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Undersköterska/skötare/barnsköterska

För att vikariera som undersköterska, skötare eller barnsköterska ska du vara klar med termin 6 av din läkarutbildning.

Det är viktigt att du har haft en längre sjukhuspraktik där du har omsatt dina teoretiska kunskaper i praktik.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Kanslist/medicinsk sekreterare

För att vikariera som kanslist ska du vara klar med termin 4 av din läkarutbildning.

För att vikariera som medicinsk sekreterare/kanslist ska du vara klar med termin 5-6 av din läkareutbildning beroende på verksamhetens krav.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Läkarassistent

Läkarassistent är avsedd att vara en ren utbildningstjänst, och ska inte förväxlas med underläkarvikariat. Som assistent får du inte utföra något självständigt läkararbete, utan allt sker under handledning. För att arbeta som läkarassistent ska du ha fullföljt termin 6 av din läkarutbildning.

Tjänstgöring som läkarassistent kan i praktiken redan påbörjas efter en eller ett par terminers studier.

En läkarassistent kan aldrig bli förordnad som vikarierande underläkare.

Arbeta som läkarassistent - Sveriges läkarförbund

Underläkare – ej legitimerad

Har du fullgjort 9 terminer på svensk eller nordisk läkarutbildning får du vikariera som icke-legitimerad underläkare i Västra Götalandsregionens verksamhet. Samtliga poäng från de första 9 terminerna av läkarutbildningen måste vara godkända och du ska ha läst huvudkursen inom det verksamhetsområde som du ska jobba i (till exempel psykiatrikursen för att jobba inom psykiatrin).

Läkarstudenter får inte anställas i primärvården före examen och arbetet som icke-legitimerad läkare ska ske under handledning. Det är ganska få arbetsuppgifter som kräver legitimation (mest intyg). Det är verksamhetschef som bedömer vilka arbetsuppgifter en person är kompetent att utföra.

Så här söker du underläkarvikariat på Skaraborgs Sjukhus

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut om att icke-legitimerade vikarierande underläkare inte får arbeta självständigt på akutmottagningar utan att det finns en ansvarig legitimerad läkare på plats.

Icke legitimerad läkare som arbetar på akutmottagning - IVO

Utlandsutbildade läkarstudenter

Läkarstudenter som läser i andra länder inom EU/EES behöver ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare.

Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen, och det är bra att vara ute i god tid.

Observera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige i väntan på svensk legitimation. Erfarenhet visar att man ibland missar att söka särskilda förordnanden för just denna grupp.

Det tar ett par månader innan det är klart med examen, utländsk primärlegitimation och svensk legitimation, och under den tiden krävs särskilda förordnanden.