Arbetsterapi och fysioterapi

fyra kvinnliga fysioterapeuter studsar färgglada bollar i marken

Arbetsterapi och fysioterapi är en tvärprofessionell verksamhet med ungefär 90 medarbetare. Professionerna som finns hos oss är fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistenter/undersköterskor och vårdadministrativa sekreterare. Du hittar oss på SkaS Skaraborgs Sjukhus i Skövde och i Lidköping.

Vi bedriver både planerad och akut rehabilitering inom den somatiska vården för vuxna och barn och våra arbetsdagar är mycket omväxlande och stimulerande. Ingen dag är den andra lik! 

Vi erbjuder dig bra utvecklingsmöjligheter, en härlig personalgrupp som har kul tillsammans och en ledning som är intresserad av att lyssna på dina tankar och idéer.

Titta gärna på vår film! (4 min 43 sek)

Lediga tjänster just nu

Vi söker färdigutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter för ett antal fasta tjänster. 

I väntan på legitimation anställs du på en tidsbegränsad anställning som arbetsterapi- /fysioterapibiträde med samma lön och förmåner som när du sedan blivit legitimerad.

Vi söker även rehabassistenter just nu. Sök via länkarna nedan!

Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Patientgrupper

Både vuxna och barn inom samtliga somatiska specialiteter som som finns på SkaS.

Arbetssätt

Vi arbetar både inom öppen- och slutenvård. Fördelningen mellan öppen och sluten vård är ca 30 – 70 %. De flesta av våra medarbetare har möjlighet att arbeta med sin patientgrupp både inom öppen -och slutenvård. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga professioner och vi har stor nytta av varandras kompetens och erfarenhet.

Vi träffar patienterna enskilt och i grupp. 

Inflöde av patienter på avdelningarna via rapport eller konsultremiss.

Som stöd i vårt arbete har vi rehabassistenter och vårdadministrativa sekreterare. Mer om deras arbete längre ner på sidan. 

Arbetstider

Dagtid, måndag till fredag.

Karriär- och kompetensmöjligheter

Vi uppmuntrar våra medarbetare att investera tid i sin egen utveckling och för detta har vi bland annat en kompetensutvecklingsplan med goda möjligheter till kompetensutveckling.

För nya medarbetare har vi ett strukturerat introduktionsprogram som vi ständigt förbättrar. Dessutom erbjuder vi alla nya medarbetare att ingå i vårt mentorprogram.

Läs mer om VGR's karriärsutvecklingsmodell här.

Mentorprogram

Mentorsprogrammet erbjuds alla nyanställda. Arbetssättet är väl inarbetat och erbjuds som en del av introduktionen på arbetsplatsen. Med mentorprogrammet får man som anställd tillgång till en erfaren mentor vars viktigaste uppgift är att vara ett stöd och bollplank i din professionsutveckling. Mentorerna arbetar med ett coachande och vägledande förhållningssätt. Metodhandledning, det vill säga frågor som ”så här gör man” sker inom den egna arbetsgruppen. Tillsammans kan mentorn och adepten belysa dilemman som uppstått i det dagliga arbetet i mötet med patient och kollegor.

Mentorerna har olika kompetensområden, många års erfarenhet och ingår inte i den närmaste arbetsgruppen. Dialogen mellan mentor och adept pågår under ett år, oftast med en träff per månad i ca en timma.

Läs mer om vårt mentorsprogram.

Att få vara mentor

Vi som är med i mentorsgruppen har jobbat i många år. Vi tycker det känns bra att ha möjligheten att kunna stötta nyexaminerade och de som är nya i sjukhusets värld. Under det första året är det mycket som är nytt. Förutom adeptens metodhandledning med någon i sin egen arbetsgrupp, kan vi som mentorer stötta adepten att forma sin yrkesroll.

Vi gläds med adeptens utveckling under det år man träffas. Vi följer hens process att bli tryggare i sin yrkesroll, i arbetsgruppen, på avdelning och mottagning. De adepter som deltagit i mentorprogrammet har utvärderat det positivt då de bland annat fått möjlighet att reflektera kring frågeställningar ur olika perspektiv. Vi känner oss starka i vår övertygelse att adepterna växer tillsammans med oss.

Stödresurser

Rehabassistent/undersköterska

Undersköterskor/Rehabassistenter på arbetsterapi/fysioterapi assisterar inom de flesta områden på sjukhuset, tillsammans med arbetsterapeuter och fysioterapeuter eller självständigt efter delegering.

 • Vi leder en del träningsgrupper både på land samt i bassäng.
 • Har ansvar för att våra lokaler är iordningställda och att vår utrustning är säker att använda.
 • Ansvarar för att bemanna sjukhusets hjälpmedelsförråd där vi sköter utlåning, teknisk genomgång och kontroller av sjukhusets egenägda hjälpmedel samt hjälpmedel som förskrivs till patienter vid hemgång.
 • Personal som håller skyltar med text om fiktiva patienter
  1 av 8

  Skyltar

 • Pennfodral med texten fysioterapistudent på
  2 av 8

  Hos oss tar vi gärna emot studenter under utbildning.

 • Fysioterapeuterna Angelique och Gunilla
  3 av 8

  Sjukgymnasterna Angelique o Gunilla har läst vidare till en specialistexamen inom fysioterapi, båda är specialiserade inom neurologi.

 • Två av våra FAR-samordnare Sofia och Maria
  4 av 8

  Sofia och Maria är leg. fysioterapeuter och även samordnare för FaR på SkaS. FaR står för fysisk aktivitet på recept. 

 • 5 av 8
 • Arbetsterapi
  6 av 8

  Handterapi hos arbetsterapeuten.

 • Ortoser
  7 av 8

  Arbetsterapeuterna inom ortopedi tillverkar ortoser efter patientens behov. De använder sig av de nationella riktlinjerna för handkirurgi – Hakir.

 • Arbetsterapeut håller i gult gummiband runt händerna
  8 av 8

  Träning med gummiband.

 • Personal som håller skyltar med text om fiktiva patienter
 • Pennfodral med texten fysioterapistudent på
 • Fysioterapeuterna Angelique och Gunilla
 • Två av våra FAR-samordnare Sofia och Maria
 • Arbetsterapi
 • Ortoser
 • Arbetsterapeut håller i gult gummiband runt händerna