Allt fler digitala kallelser – som sparar tid och pengar

Publicerad:

Johanna Jansson, Elinor Aronsson och Anna-Carin André. Foto: Garbis Sarafian/Bild och Media

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) följer med sin tid och kallar allt fler patienter på digital väg. Ett tillvägagångssätt med flera fördelar; patienten har alltid tillgång till kallelsen, det behövs inga papper, brev eller porton och tiden som sparas kan ägnas åt andra viktiga arbetsuppgifter.

Hudmottagningen var första enhet vid SkaS att använda sig av digitala kallelser. Enligt medarbetarna Johanna Jansson, assistent, och Anna-Carin André, medicinsk sekreterare, har arbetet blivit smidigare. En stor del pappersarbete har slopats och ingen behöver längre skriva ut kallelser och sedan paketera i kuvert.

Patienterna är positiva

-Vi skickar cirka 250 kallelser i veckan, vilket gör att vi genom det här arbetssättet sparar nästan en timma per dag. Den tiden använder vi till annat, till exempel för att besvara ärenden i 1177, vilket upplevs positivt av våra patienter, säger Johanna och Anna-Carin.

SkaS tog avstamp i ett regionalt projekt och startade tre pilotverksamheter vid hudmottagningen, lungmedicinmottagningen och barnmottagningen vid årsskiftet 2022-2023.

Förändrad situation

-Anledningen var densamma som i det regionala projektet; att det är många kallelser som vi kan skicka digitalt som skulle ge en förändrad situation för SkaS, säger Elinor Aronsson, utvecklingsledare vid enhet digitalisering.

Hon pekar på en rad fördelar med det digitala arbetssättet:

  • Som patient har du alltid tillgång till din kallelse då den ligger i 1177s inkorg.
  • Kallelsen kommer direkt till patienten – med brev får du vänta några dagar beroende på hur postgången ser ut.
  • Det kostar mindre att skicka den digitalt än per post
  • Det sparar tid för den administrativa personalen, som kan ägna mer tid åt andra viktiga arbetsuppgifter.

Allt går på några minuter

-Från att kanske ha lagt en hel dag till att kalla och packa kallelser med bilagor för hand med hjälp av snälla kollegor, kan du nu skicka kallelsen och bilagan på några minuter, förklarar Elinor Aronsson.

Hittills är det tre verksamheter vid SkaS som kallar digitalt, men flera står på kö för att börja och planen är att före sommaren 2024 ska alla mottagningar ha kommit igång med att använda det nya arbetssättet fullt ut.

Johanna Jansson och Anna-Carin André har sin uppfattning klar om hur det fungerar:

-Vi är positivt inställda till digitaliseringen och uppmanar andra att starta detta!