Nyheter

Nyheter

Risken för att drabbas av en fraktur ökar med cirka 30 procent efter en gastric bypass, den i dag vanligaste överviktsoperationen, visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research.

Under två veckor i augusti, v.33-34, kommer ett större asfalteringsarbete genomföras på huvudinfarten till Skaraborgs Sjukhus Skövde.

KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus ger sig in i kampen om en ny utmärkelse. De är inbjudna till att konkurrera om Quality Innovation Award.

Kandidatmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus gjorde om en rutin – och plötsligt blev det helt rätt. Förändringen från passivt lyssnande till praktiskt handlande läkarstudenter fick mycket högt betyg.

Skaraborg kommer att pulsera av olika evenemang den kommande helgen. Allt ifrån dunkande rockmusik till dundrande vrålåk och modiga riddare. Naturligtvis är hälso- och sjukvården redo att hjälpa till om olyckan skulle vara framme.

Nu finns två videofilmer som visar hur det gick till när modulerna för de nya röntgenkamerorna lyftes på plats.

Nu är kranen på plats som ska ge Skaraborgs Sjukhus Skövde ett lyft under helgen. Över 30 ton ska lyftas över sjukhusbyggnaden och in på en innergård.

I januari 2019 planerar Skaraborgs Sjukhus att starta en ny uppdragsutbildning för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom anestesi och operation.

Idag, den 26 juni fattade regionstyrelsen det formella beslutet att bygga två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. Byggnationen är den största tillbyggnaden som gjorts sedan sjukhuset byggdes 1967-73, och kommer när det är klart omfatta ca 65 000m2.

Grattis till nya jobbet som verksamhetschef för M5, Vuxenpsykiatri vid Skaraborgs Sjukhus, Rose-Marie Sandberg!

Akutläkarsatsningen ger resultat – förra veckan började tre nya akutläkare på akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Inget nytt i sig. Men en av anledningarna till att Skaraborgs Sjukhus genomfört en amningsutbildning för vårdpersonalen på BB Skövde.

Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Inget nytt i sig. Men en av anledningarna till att Skaraborgs Sjukhus genomfört en amningsutbildning för vårdpersonalen på BB Skövde.

Skaraborgs Sjukhus två bedömningsbilar ska minska trycket på ambulanserna och öka tillgängligheten till akutsjukvård i Skaraborg. Med en dryg månads mellanrum, och med start i början av april är nu de båda bedömningsbilar i gång och tillsammans har de redan varit på 74 uppdrag.

Strokeenheten vid Skaraborgs Sjukhus har fått en fin gåva. Det är Strokeföreningen Skaraborg som överlämnat en check på tiotusen kronor.

Varje år drabbas 6 500 svenskar av rökrelaterad cancer, varav nära 4 000 dör som följd. Detta uppmärksammades vid Skaraborgs Sjukhus 31 maj, som också är den internationella Tobaksfria dagen.

Hälso- och sjukvården har ett stort behov av legitimerade sjuksköterskor. Flera av dessa har valt att lämna yrket. Nu startar Skaraborgs Sjukhus ett reaktiveringsprogram för att få dem att återvända.

Häromdagen fylldes parken framför huvudentrén vid Skaraborgs Sjukhus Skövde av förskolebarn från förskolan Rosenhaga i Skövde. De firade Förskolans Dag med att under lekfulla förhållanden avsluta ett tvåårigt projekt kring ekologi och hållbar framtid inom ramen för Reggio Emilia-pedagogiken.

Skaraborgs Sjukhus har tilldelats Guldskalpellen två gånger. Nu finns chansen igen, eftersom man står bakom fyra av årets nominerade bidrag.

Jenny Nyqvist, överläkare vid kirurgkliniken, Skaraborgs Sjukhus, får 200 000 kronor i stöd till sin forskning om bröstcancer. Det är insamlingsstiftelsen Lions cancerfond Väst som delar ut stipendiet.

Skaraborgs Sjukhus satsar på förstärkt yrkesintroduktion för tillsvidareanställd undersköterska, skötare och barnskötare. Nu ges medarbetarna möjlighet att växa in i yrkesrollen inom akutsjukvården.

På röntgen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping har man sedan årsskiftet en ny CT-kamera (computed tomography), eller skiktröntgen som det också kallas. Med den nya kameran kan man ta bättre bilder med lägre stråldos. Det innebär med andra ord att röntgenläkaren får ett bättre material att ställa diagnos utifrån och att patienten utsätts för mindre strålning vid undersökningen.

Den 5 juni 2018 kommer Erik Haraldsson, överläkare på kirurgkliniken i Skövde och doktorand vid Karolinska Institutet, att presentera sin studie om endoskopisk klassifikation av gallgångsmynningen (Papilla Vateri). Presentationen sker vid världens största konferens om mag- och tarmsjukdomar, DDW (Digestive Disease Week) i Washington, USA.

Årets första tre månader har varit utmanande för Skaraborgs Sjukhus. Tack vare den lojala personalen har verksamheten klarat den höga beläggningsgraden på vårdplatserna, något som naturligtvis påverkat arbetsbelastningen.

Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.

Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.

Mobiliseringsinitiativet, är ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Det har förebyggt och minskat sjukfrånvaro hos medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus och resultaten kommer presenteras vid en internationell konferens i maj.

Att få tolktjänsten via Skype minskade resor och resursförbrukning för Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus. På Södra Älvsborgs sjukhus minskade Lena Fredrikssons nya metoder både riskerna med hantering av farliga kemikalier och administrationen. Dessa insatser belönades i samband med regionfullmäktige 10 april med VGRS.s interna miljöstipendium på vardera 25 000 kronor.

KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus har fått två nya möjligheter att berätta om sin verksamhet.

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som specialistsjuksköterska inom operation, anestesi eller intensivvård?

63 äldre människor, de flesta demenssjuka och funktionsnedsatta, räddades undan branden på Allégården i Tibro under natten 26 januari. Räddningsinsatsen har hyllats av många och ambulanspersonalen vid Skaraborgs Sjukhus visade att alla övningar gav resultat när det väl blev skarpt läge.

Semhar Haile och Salah Diab vill båda skapa sig en framtid i Sverige och nu har de fått var sin extratjänst vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. En första utvärdering ger mycket positiva resultat – de extra medarbetarna vill samtliga fortsätta inom sjukvården och de ger ordinarie personal mer tid över till att vårda patienter.

1-2 oktober i år kommer Skaraborgs Sjukhus att stå värd för en nationell CEPS-konferens. Då kommer omkring 170 instruktörer till Skövde för att lära av och utveckla modellen för teamträning.

Sedan uttagningen i september i fjol har det varit det hårdträning på schemat för Eva-Maria Forsberg och Team Rynkeby Skaraborg som under första veckan i juli ska ta sig hela vägen till Paris på cykel.

Skaraborgs Sjukhus vill skapa bättre struktur för arbetet med barn som far illa. Därför startas ett särskilt barnskyddsteam.

Fredag 2 mars är det dags för ännu en medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus att försvara sin avhandling. Då disputerar nämligen Christian Scharenberg, överläkare vid medicinkliniken, hematologi och Diagnostisk Centrum.

70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.

12 februari är det Världsepilepsidagen. Neuroteamet på barnmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus arbetar bland annat med barn och tonåringar med epilepsi och vill uppmärksamma denna patientgrupp extra i samband med den här dagen.

Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

Fredag 26 januari är det dags för arbetsterapeut Gärd Holmqvist vid vuxenpsykiatriska mottagningen, Skaraborgs Sjukhus att disputera. Hon försvarar sin avhandling ”Bildterapi. En väg till inre förändring och förbättrad hälsa.” vid Högskolan i Halmstad.

Du som studerar i nionde klass på grundskola, är gymnasieelev eller vårdstuderande på högskola, har nu chansen att upptäcka Skaraborgs Sjukhus genom att besöka vår mingelmässa den 23 och 25 januari.

Daniel Glinatsi, AT-läkare vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, har nyligen disputerat med sin avhandling ”Magnetic resonance imaging in rheumatoid arthritis: validation of tenosynovitis and joint space narrowing scoring systems and the impact of inflammation and structural damage on patient-reported outcomes” i Köpenhamn.

Med anledning av det begränsade utbrottet av mässling i Göteborg är det många som just nu har frågor om mässling och vaccination.

Skaraborgs Sjukhus och Skövde kommun inför ett nytt, gemensamt arbetssätt som kombinationssjuksköterska och rekryterar därför för första gången vårdpersonal tillsammans. Tjänsterna kan sökas av legitimerade sjuksköterskor med flera års erfarenhet.

Skaraborgs Sjukhus har deltagit i en av världens största prehospitala studier om hjärtstopp. Den visar, att om ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis hjälps åt kan hundratals liv räddas varje år.

Lööf Foundation driver välgörenhetsprojekt i åtta länder. Nästa år statar Sophie Lööf från Gullspång ett mödravårdscentrum i Kenya tillsammans med artisten Måns Zelmerlöw och tennisstjärnan Jonas Björkman. Inspiration och kunskap har hon hämtat hos toppmoderna BB Skövde.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har under torsdagen besökt Skaraborgs Sjukhus för att få veta mer om personcentrerad vård för barn på operation, och rundvandring i barn- och kvinnoenhetens nya lokaler.

Skaraborgs Sjukhus har planen klar för att möta de stora utmaningarna under 2018. En central framgångsfaktor är kompetensförsörjningen, därför är den särskilt prioriterad.

Logopedmottagningen tilldelas Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris 2017. De får det för att ”förbättringar genomförts som inspirerats av nytänkande och ger möjlighet till spridning”.-Det här är så roligt! Vi har verkligen jobbat för det och alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet, säger enhetschef Monica Käll Guldbrand.

Snart är det dags för två läkare vid Skaraborgs Sjukhus att disputera. Johan Dahlén Gyllencreutz, specialistläkare vid hudmottagningen, och Lars Ljungström, överläkare vid infektion, kommer båda att försvara sina avhandlingar fredagen den 8 december.

En utvärdering av arbetssituationen vid Skaraborgs Sjukhus sommaren 2017 visar att den var mer ansträngd än tidigare år. Men det finns även ljuspunkter.

I dag den 23 november uppmärksammar Skaraborgs Sjukhus den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. I entréhallen vid SkaS Skövde finns personal på plats för att dela ut informationsmaterial och svara på frågor från besökare och sjukhuspersonal.

I dag är det enkelt att göra adressändring via nätet. Det enda som behövs är en internetuppkoppling och ett personnummer. Enkelheten har dock en baksida – nämligen risken att drabbas av falsk adressändring och id-kapning.

Skaraborgs Sjukhus har fått ännu en docent. Den här gången är det dags att gratulera Henrik Hadimeri, överläkare vid njurmedicinska kliniken. –Jag är naturligtvis väldigt glad över docentutnämningen, säger han.

Apotekarsocietetens pris för Bästa patientinformation 2017 tilldelas projektet ”Eliquis – information och stöd under hela patientresan”. KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus föll på mållinjen, men som tröstpris får de ändå möjlighet att göra reklam för sina fina verksamhet.

I dag den 7 november startar den årliga vaccinationskampanjen mot influensa. Kampanjen som pågår till sista februari 2018 syftar till att skydda personer i riskgrupperna mot allvarlig sjukdom. Till riskgrupperna hör personer som är 65 år eller äldre, samt gravida eller yngre personer med en underliggande sjukdom.

Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.

Nomineringstiden för priset Bästa patientinformation 2017 är avslutad och tre bidrag är nominerade till utmärkelsen 2017. Ett av dessa är KOL-teamet vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

27 oktober tänker vi lite extra på alla betydelsefulla arbetsterapeuter som hjälper människor att klara vardagsaktiviteterna.

Snart utses årets Dr Optimo vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Här är de nominerade.

Dagsjukvården i Mariestad är det senaste nytillskottet inom Skaraborgs Sjukhus. Här arbetar man bokstavligen efter devisen samverkan – ett sammansvetsat gäng medarbetare som vill samarbeta med andra aktörer.Den forna medicinavdelningen i Mariestad är nu omformad till en dagsjukvårdsenhet och i samma lokaler huserar även norra närsjukvårdsteamet.

Snart kommer det att avgöras vem som blir årets Kärndoktor vid Skaraborgs Sjukhus.

Logopedmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus är en av två enheter i pilotprojektet "Tolk via Skype". Det ska leda till att patienter ska kunna erbjudas tolk på distans med ljud och bild inom hela Västra Götalandsregionen 2018.

När Eva Mannesson bestämde sig för att bli barnmorska var saken klar. Trodde hon. Istället blev det ett helt yrkesliv ägnat åt att vara med och utveckla vården för kvinnor med gynekologiska cancersjukdomar, på lokal, regional och nationell nivå.

För sjunde året i rad initierar Socialstyrelsen Donationsveckan som i år äger rum vecka 41, det vill säga 9-15 oktober.

Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare vid Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.

Den 2-8 oktober pågår den nationella kampanjveckan ”Balansera mera” på Skaraborgs Sjukhus.

Under måndagen besökte finansminister Magdalena Andersson (S) Skaraborgs Sjukhus. Hon fick då en inblick i det toppmoderna BB Skövde, där familjen står i centrum och den engagerade personalen haft en avgörande betydelse för planering och utformning av miljön.

Den nationella bristen på vårdpersonal påverkar naturligtvis också Skaraborgs Sjukhus. Men arbetet fortsätter för att behålla den höga kvalitén och tillgängligheten.

21-22 september samlas svensk och internationell barnläkarexpertis inom lungmedicin i Skaraborg. Omkring 200 delegater beräknas finnas på plats.

I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska prehospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

Lovisa Bengtsson läser läkarprogrammet och ingick i ett forskarteam vid Skaraborgs Sjukhus. Det resulterade i en artikel om spädbarns lungfunktion, som nu publicerats i den högt ansedda medicinska tidskriften Journal of Applied Physiology .

Skaraborgs Sjukhus Lidköping hamnar på sjätte plats på den årliga rankinglista som röstas fram av Sveriges AT-läkare. Sjukhuset befäster därmed sin återkommande position bland de främsta AT-sjukhusen i landet, där man blev femma ifjol.

Nu är det full aktivitet på bygget som ska bli nytt specialisttandvårds- och specialistmottagningshus vis Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Vi passade på att ställa några frågor till Västfastigheters projektledare Joakim Staaf.

Under ett par månader i höst hänvisas besökare till Skaraborgs Sjukhus Lidköping till en tillfällig entré när nya entrédörrar ska installeras i huvudentrén. Den 21 augusti påbörjas arbetet, och väntas pågå i cirka tre månader.

För att öka utrymmet för akuta operationer kommer Skaraborgs Sjukhus under ett år testa arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar inom operation på akutsal i Skövde.

Kristian Axelsson, ST-läkare vid ortopeden på Skaraborgs Sjukhus, har fått ett nytt uppdrag inom Västra Götalandsregionen.

När Lill-Marie Persson gör ett besök vid hudmottagningen möts hon av värme, breda leenden, kramar och medarbetare som trivs med sitt arbete. Det är ett betydelsefullt arv hon lämnar efter sig när det är dags att sluta efter 41 år på Skaraborgs Sjukhus.Nu väntar ett nytt liv på henne och tillökning i familjen.

Paula Llopis Martinez och Rana Shaibani ser fram emot sommaren 2017. Under fyra veckor ska de göra sin feriepraktik vid Skaraborgs Sjukhus.

Motion i olika former gör att man orkar mer, såväl i jobbet som privat. IT-samordnare Thomas Hugosson tipsar om träning i en ny SkaS-film.

Skaraborgs Sjukhus kommer att göra avtryck vid världens största barnmorskekongress. Forskaren Caroline Bäckström får sällskap på föreläsningsscenen i Toronto av Sofia Wallin och Anne Melbe.

Södra Älvsborgs Sjukhus bannlyste slentrianmässig användning av cefotaxim, vilket medförde en halvering av antalet sjukhusförvärvade infektioner av typen clostridium difficile. Nu hoppas ST-läkare Johan Karp att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna att nå samma resultat.

Logopediverksamheten inom Skaraborgs Sjukhus satsar på utveckling de närmaste åren. Ett led i detta är att man har lyckats knyta till sig professor Lena Hartelius, som tillträder sin tjänst efter sommaren.

Åsa Rejnö och Yvonne Johansson, båda medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus, har under högtidliga former uppmärksammats av Högskolan i Skövde. De har mottagit stipendium på 55 000 kronor vardera ur Stiftelsen till Gösta Svenssons minne.

Idag gratulerar vi infektionsläkare Johan Karp vid Skaraborgs Sjukhus som nyligen utmärkt sig i Blekinge.

Skaraborgs Sjukhus unika projekt att låta två medarbetare kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända och minskat trycket på ambulanserna.

I samband med Internationella sjuksköterskedagen 12 maj presenterades en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening. Socialstyrelsens riktlinje upphörde att gälla 2015, så den nya kompetensbeskrivningen är efterlängtad.

15–19 maj pågår Cellprovsveckan då barnmorskemottagningarna uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad.

Elisabeth Kenne Sarenmalm är verksamhetschef vid FoU-centrum vid Skaraborgs Sjukhus. Nu är hon även historisk som den första sjuksköterska, anställd vid Skaraborgs Sjukhus, som är antagen som docent.

Skaraborgs Sjukhus har en gemensam diabetesprocess för tre mottagningar i Skövde, Lidköping och Falköping. Processen har funnits under flera år och medarbetare träffas regelbundet för att utveckla kvaliteten för diabetespatienter.

De båda nya biträdande sjukhusdirektörerna vid Skaraborgs Sjukhus är inte längre lika nya på sina poster. Det har blivit dags att ta pulsen på Jane Johansson och Martin Takac efter de första 100 dagarna.

Studien, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Patienterna vid Skaraborgs Sjukhus är nöjda med bemötandet från personalen. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten för 2016.

Skaraborgs Sjukhus har med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen möjlighet att inför HT2017 erbjuda medarbetare betald YH-utbildning, så kallad utbildningstjänst. Detta har skett i samverkan med fackförbundet Kommunal.

Regeringen har utsett en ny styrelse för Högskolan i Skövde. En av de nya ledamöterna är Svante Lifvergren, kvalitetschef vid Skaraborgs Sjukhus.

Skaraborgs Sjukhus har haft en arbetsam inledning på år 2017. Årets första tre månader har präglats av brist på sjuksköterskor, vilket påverkat bemanningsläget och verksamheten.

Nu är det dags att fira Påsk igen och Skaraborgs Sjukhus vill passa på att uppmana till försiktighet med smällare under helgen.

Skaraborgs Sjukhus vann Guldskalpellen 2016. Nu kan triumfen upprepas. Lungkliniken vid Skaraborgs Sjukhus är nominerat till den fina utmärkelsen genom sin innovation – KOLinfo.

På ortopedavdelning 81-83 vid Skaraborgs sjukhus Skövde har man lyft vikten av att ge bra stöd i vardagen för personalen när man inrättade två tjänster för just medarbetarstöd.

Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

22-23 mars var Skaraborgs Sjukhus Skövde centrum för den unika konferensen Lung Function Academy.

Under onsdagen 22 mars besökte energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S) Skövde och Skaraborgs Sjukhus.

– Jag är väldigt stolt över att Skaraborgs Sjukhus alla duktiga medarbetare har levererat en god vård med hög kvalitet till nöjda patienter under 2016. Dessutom har vi en ekonomi som är i balans och det betyder mycket när vi tillsammans tar oss an framtida utmaningar, säger Ulla-Britt Hagström, sjukhusstyrelsens ordförande.

Igår togs det första spadtaget för den nya byggnaden för Folktandvårdens specialisttandvårdscentrum och Skaraborgs Sjukhus specialistmottagningar i Skövde. Representanter från både SkaS och Folktandvården höll i spadarna och förklarade därmed bygget påbörjat.

Vartannat år utser VGRs regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga rådgivare som ska stötta henne och regionens koncernledningar med perspektiv som kanske inte är självklara för en äldre generation. En ung rådgivare som alldeles nyss har utsetts för uppdraget är Elsa Beckman, logoped vid Skaraborgs Sjukhus.

Med 150 år på nacken så står sig Skaraborgs Sjukhus Lidköping starkt även i framtiden. Det stod klart sedan jubilaren hyllats med tal, gåvor, film, föreläsningar och en nyöppnad utställning.