Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar runt beslutet om restriktion för inköp av varor och tjänster

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring beslutet om restriktion för inköp av varor och tjänster.

Är beslut om restriktion fattat?

Ja, beslutet fattades på styrelsemötet den 24 maj 2019.

När börjar restriktionen att gälla?

Restriktionen gäller omedelbart från beslutet.

Vem fattar beslut om när Skype-möte ska användas istället för att resa?

Skype-möte är prioriterat vid alla möten på annan ort. Gör du bedömningen att resa ändå är nödvändigt så godkänns resan av närmaste chef.

Varför ska vi använda interna lokaler när vi kan få tag på externa konferenslokaler till en mindre kostnad än de vi kan hyra internt?

Att ha en budget i balans är inte enbart en fråga för sjukvårdens verksamheter utan för hela Västra Götalandsregionen. Även om kostnaden för intern hyra överstiger den för extern hyra så är det att föredra. Kostnaden blir högre för förvaltningen men vi behåller de likvida medlen inom VGR.

Enda tillfället som det är tillåtet att använda externa lokaler är då VGR själva inte har kapacitet att ta emot det antal deltagare som deltar på mötet/konferensen.


Senast uppdaterad: 2019-10-23 15:30