Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Frågor och svar runt beslutet om restriktion för inköp av varor och tjänster

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring beslutet om restriktion för inköp av varor och tjänster.

Är beslut om restriktion fattat?

Ja, beslutet fattades på styrelsemötet den 24 maj 2019.

När börjar restriktionen att gälla?

Restriktionen gäller omedelbart från beslutet.

Vem fattar beslut om när Skype-möte ska användas istället för att resa?

Skype-möte är prioriterat vid alla möten på annan ort. Gör du bedömningen att resa ändå är nödvändigt så godkänns resan av närmaste chef.

Varför ska vi använda interna lokaler när vi kan få tag på externa konferenslokaler till en mindre kostnad än de vi kan hyra internt?

Att ha en budget i balans är inte enbart en fråga för sjukvårdens verksamheter utan för hela Västra Götalandsregionen. Även om kostnaden för intern hyra överstiger den för extern hyra så är det att föredra. Kostnaden blir högre för förvaltningen men vi behåller de likvida medlen inom VGR.

Enda tillfället som det är tillåtet att använda externa lokaler är då VGR själva inte har kapacitet att ta emot det antal deltagare som deltar på mötet/konferensen.


Senast uppdaterad: 2019-10-23 15:33