Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar runt traumamottagande sjukhus

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna runt beslutet om traumamottagande sjukhus.

När börjar den nya strukturen för en samordnad traumasjukvård i VGR att gälla?

Beslut fattades av regionfullmäktige den 10 april 2018 och gäller från den 1 juni 2019.

SkaS Skövde har blivit utsett till ett traumamottagande sjukhus. Vad innebär det?

Det finns strukturer som ska finnas på plats 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan på ett traumamottagande sjukhus.

  • En akutmottagning som är öppen dygnet runt och är ständigt bemannade med ett traumateam som har kompetens att primärt stabilisera en svårt skadad patient (Nivå 1-2 larm)
  • Akutmottagningen ska kunna handlägga kombinationsskador i form av trauma och exponering för skadliga ämnen (CBRNE, kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva)
  • Det traumamottagande sjukhuset ska vara bemannade med husbundna jourlinjer inom kompetensområdena kirurgi, ortopedi och anestesi
  • Det traumamottagande sjukhuset ska ha tillgång till akut kirurgisk och ortopedisk operativ verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan
  • Det traumamottagande sjukhuset ska bedriva intensivvård
  • Det traumamottagande sjukhuset ska ha möjlighet till bilddiagnostik och laboratorium dygnet runt
  • På det traumamottagande sjukhuset ska det finnas tillgång till blodprodukter
  • På det traumamottagande sjukhuset ska det finnas en organisation och beredskap för traumaomhändertagande vid större olyckor och mass-skadesituationer
  • På ett traumamottagande sjukhus ska en traumaansvarig läkare som leder och utvecklar traumasjukvården lokalt och regionalt finnas
  • På ett traumamottagande sjukhus ska en traumakoordinator som stödjer arbetet med att leda och utveckla traumasjukvården lokalt och regionalt finnas

SkaS Lidköping har blivit utsett till ett akutsjukhus utan traumauppdrag. Vad innebär det?

Ett arbete har gjorts där man har fastställt rollen för akutsjukhus som i sin dagliga verksamhet inte tar emot multitraumapatienter. Se hela skrivelsen under dokument.

Varför gör man denna förändring?

Syftet med förändringen är att höja kompetens inom traumavård och säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

Hur kommer medarbetarna inom verksamheten att påverkas av förändringen? 

Skaraborgs Sjukhus i Skövde har anställt en koordinator. I övrigt finns alla resurser för att uppnå de ställda kraven för ett traumamottagande sjukhus. Medarbetarna kommer att påverkas genom kontinuerlig utbildning inom trauma.

För medarbetarna på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping finns nu fastställda kriterier för vad ett sjukhus utan traumauppdrag ska göra. Dessa vårdinsatser förväntas framförallt vara av stabiliserande karaktär åtföljt av intensivvård under den vidare transporten. Exakt vad detta innebär måste det arbetas vidare med. 

Finns det risk för att medarbetare säger upp sig?

För medarbetaren i Skövde innebär detta ingen större förändring förutom att man kommer att ha regelbundna traumaövningar samt en traumaansvarig läkare och traumakoordinator som bland annat arbetar med att utveckla traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.

Då vi idag inte vet exakt vad uppdraget innebär för medarbetarna i Lidköping är det svårt att sia om risken för uppsägning men självklart ökar den i och med ovissheten. Vi hoppas dock kunna ta till vara på den traumakunskap som redan finns upparbetad i Lidköping.

Vad händer med de patienter som berörs?

Traumapatienter kommer i forsättningen transporteras direkt till Skövde. Redan idag körs de flesta traumapatienter till Skövde. Trauma är en liten del av allt vi tar emot på våra akutmottagningar.


Senast uppdaterad: 2019-09-09 10:59