Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion (covid-19)

Ett nytt coronavirus uppmärksammades i Wuhanregionen, Kina i slutet av december 2019. Detta coronavirus kan orsaka svår luftvägsinfektion. Sjukdomen kallas för covid -19 och har fått spridning till flera länder.

Regionala rutiner

Vårdhygien Covid-19

Covid-19 - Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS

Covid-19 - Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende till exempel hemtjänst

Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex SÄBO

Vägledning för handläggning av omsorgstagare som skrivs ut från sjukhus till korttidsboende/särskilt boende

Allmänna rekommendationer

Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19 smitta

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas

Smittspårning - stöd till enheten

Checklista smittspårning

Skyddsutrustning

Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon

Åtgärder för att motverka hudskador vid behov relaterat till användning av andningsskydd för personal

Förtydligande av regionala rutiner covid -19 i ordinärt boende samt inom särskilda boendeformer och LSS avseende i vilka situationer ett visir kombineras med ett vätskeavvisande munskydd klass IIR

Lokala rekommendationer covid -19

Portabla fläktar

Inflyttning på särskilt boende

Fotvårdsbesök på särskilt boende

Frisörbesök på särskilt boende

 

Aktuell information (uppdateras kontinuerligt)

Folkhälsomtndigheten Covid-19

Västra Götalandsregionen - Vårdgivarwebben - Samlad information om covid-19

Smittskydd Västra Götaland Information om ny coronavirusinfektion (covid-19)

Coronavirusets spridning: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

Informationsfilmer

Basala hygienrutiner och covid-19

Skydd mot covid-19 (procucerad av Region Jönköpings län, innehållet stöds av Västra Götalandsregionen)

Film från WHO: Novel Coronavirus, covid-19

Biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, Gunilla Ockborn, förklarar: Det viktigaste just nu angående covid-19

Film som visar hur du undviker handeksem

 


Senast uppdaterad: 2020-06-26 15:52