Hygienombud

KOMMUNAL VÅRD. För att bedriva en säker vård är det viktigt att arbeta på ett infektionsförebyggande sätt och förhindra smittspridning inom vården. För att stärka detta arbete bör det finnas minst ett hygienombud på varje enhet inom vård och omsorg. På den här sidan finns bland annat information om grundkurs, arbetsbeskrivning och material som hygienombud kan använda sig av i sitt arbete.

Basal hygien


Egenkontroll av vårdhygienisk standard


Utbildningsmaterial för vårdpersonal

Affisch

Bildspel 

Tipspromenader

Workshop

Filmer och diskussionsfrågor 

Korsord

Kunskapstest

Finn fem (eller fler) fel

Webbutbildning

Stödmaterial för undervisning, för enhetschefer

 

 


Utbildnings- och informationsträffar - kommunal vård och omsorg

Hygienombudet är en nyckelperson och vårdhygiens förlängda arm i det praktiska omvårdnadsarbetet. Målet är att regelbundet hålla utbildningar för hygienombuden, både på grundnivå och fortsättningsutbildningar.

  • Ny grundutbildning (1 november, 2 november och 24 april) för hygienombud inom kommunal vård och omsorg, Skaraborg.
    Anmälan: Regionkalendern

  • Pågående grundutbildning (3 maj och 10 maj) för hygienombud inom kommunal vård och omsorg, Skaraborg. 
    Tredje utbilningsdagen är till hösten den den 11 oktober 2023.
    Avbokning: Regionkalendern