Smitta

KOMMUNAL VÅRD. Här kan du läsa om vårdhygieniska rekommendationer vid olika smittor. Det finns också rutiner för stick- och skärskador, allmänna råd om smittspridning samt vägledning i hur smittspridningsrisker identifieras.

Identifiera smittspridningsrisker


Läs mer om smitta