Allt om tandvården
i Västra Götaland

Enhet Tandvård har hand om övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. I uppdraget ingår att beställa tandvård och teckna avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år, samt avtal som rör den uppsökande verksamheten. Vi administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Patientinfo på 1177.se – se nedan

Adress och kontakt – Enhet Tandvård

Intygsbeställning – tandvårdsintyg

Intygsbeställningen - för intygsutfärdare och administratörer

Nyheter & REGIO

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidraget storlek beror på patientens ålder

  • Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Övriga nyheter

  • Behandling av asylsökande som påbörjats efter 1 april 2017 ersätts endast till de leverantörer som har avtal

  • Förlängda revisionsintervall för 3-24 år


Läs fler viktiga nyheter

Vårdriktlinjer, terapiråd med mera – tandvård

Beställ gärna våra foldrar om olika tandvårdsstöd

  • Tandvårdsstöd genom hela livet
  • Gratis munhälsobedömning och nödvändig tandvård
  • Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder?

Beställ önskad folder och antal via Servicewebben – ämne: Tandvård

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema Där finns även länkar till info på 28 språk.


Senast uppdaterad: 2018-11-09 11:43