Allt om tandvården
i Västra Götaland

Enhet Tandvård har hand om övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. I uppdraget ingår att beställa tandvård och teckna avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år, samt avtal som rör den uppsökande verksamheten. Vi administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Patientinfo på 1177.se – se nedan

Adress och kontakt – Enhet Tandvård

Intygsbeställningen – för intygsutfärdare och administratörer

Nyheter & REGIO

Vårdriktlinjer, terapiråd med mera – tandvård

Beställ önskad folder och antal via Servicewebben – ämne: Tandvård

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema Där finns även länkar till info på 28 språk.

Senast uppdaterad: 2018-11-28 10:18