Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utomlänsvård inom tandvården

Det är alltid reglerna i patientens hemregion som gäller – även om vården utförs i annan region. Det innebär exempelvis att unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland har rätt till fri tandvård även hos de vårdgivare i Halland som har avtal med Västra Götalandsregionen. Det innebär också att unga personer som är skrivna i Halland endast får fri tandvård till 31 december det år de fyller 23 år – även om vården utförs i Västra Götaland.

VGR och Region Halland har ett samverkansavtal om utomlänsvård i tandvården*.

 • Det ena syftet är att underlätta en effektiv och bra utomlänsvård enligt patientens vårdval för barn och tonåringar (3–19 år), unga vuxna (20–24 år) samt inom Särskilt tandvårdsstöd.
 • Det andra syftet är att optimera de båda regionernas användande av specifik kompetens för så kallad sällan förekommande tandvård av remitterade patienter.

Samverkansavtal & prisbilagor 2020

Samverkansavtalet innehåller regler och ger tydliga rutiner kring fakturering med mera vid utomlänsvård i respektive region.

Högkostnadsskyddet höjs till 1 150 kronor

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård
Nya RMR april 2020:
- Antibiotikaprofylax i tandvården
- Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare 

Ansvarsfördelning – allmäntandvård och specialisttandvård är inte längre en RMR. Det är ett underlag till avtal om fri tandvård barn och unga, och finns i rutan Avtalsdokument – 3-24 år på sidan Fri tandvård – barn och unga

  * Samverkansavtalet är ett underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen.
Samverkansnämnden i Västra Sjukvårdsregionen eller vgregion.se/svn

Teckna vårdavtal med båda regionerna

 • Vårdgivare i Västra Götaland som vill behandla patienter (3-23 år) från Halland ska vända sig till:
  Regionkontoret Halmstad
  Tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson
  035-13 48 00
 • Vårdgivare i Halland som vill behandla patienter (3–24 år) från Västra Götaland ska mejla en intresseanmälan till Enhet Tandvård
  koncernkontoret.tandvard@vgregion.se
  På sidan Fri tandvård 3-24 år i rutan Avtalsdokument 3-24 finns intresseanmälan, avtalsmallar med mera.

Även följande blanketter ska fyllas i och sändas till Enhet Tandvård:
Blankett för privata behandlare – registrera dina uppgifter   
Ansvarsförbindelse vid utomlänsvård

Barn till och med två år ska behandlas av den Folktandvårdsklinik som har områdesansvar för patienten. Undantag görs för akut tandvård.

Blanketter angående unga patienter 3-24

Se sidan Fri tandvård 3-24 år och rutorna:
- Vårdgivarblanketter & Avtalsdokument
- Patientblanketter – klinikval, flyttanmälan, anmälan om att tillfälligt avstå fri tandvård

Skyddade personuppgifter

För att inte röja skyddade personuppgifter för barn och unga finns särskilda blanketter – exempelvis för rapportering av vårddata och epidemiologi.

Se sidan Fri tandvård 3-24 år och rutorna:
- Vårdgivarblanketter & Avtalsdokument
- Patientblanketter

Specialisttandvård

Alla som är folkbokförda i Västra Götaland och Halland har rätt att välja tandläkare vid specialistklinik inom den offentliga tandvården i båda regionerna med de begränsningar som följer av remisskraven hemregionen.
- För tandreglering ska urvalet göras i hemregionen inom den fria barn- och ungdomstandvården.
- Ansvarsförbindelse från hemregionen krävs om tandvården avser tandreglering eller kräver sjukhusresurser.

Särskilt tandvårdsstöd – NFS-tandvård

För behandling inom Särskilt tandvårdsstöd krävs inget vårdavtal med patientens hemregion.
Angående patienter från Västra Götaland, läs sidorna om Särskilt tandvårdsstöd – NFS 
Högkostnadsskyddet höjs till 1 150 kronor 1 juni

För utomläns behandling inom Särskilt tandvårdsstöd krävs inget vårdavtal med patientens hemregion. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare som behandlar patienter från Västra Götaland. Fakturering kan göras med  klinikens egna faktura, till adress

Enhet Tandvård
Regionens Hus – i Göteborg
Västra Götalandsregionen
405 44 GÖTEBORG

Patientavgifter i Halland och Västra Götaland

För §2-vård* och vård inom Särskilt tandvårdsstöd betalar patienten samma patientavgifter som för övrig hälso- och sjukvård i sin hemregion. Patienten har samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter under en period av 12 månader.
     * Tidigare kallad THS (Tandvård inom Hälso- och Sjukvårdens avgiftssystem)

VGR och Halland

 
Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor
Tandvård av annan än tandläkare      100 kronor

Se även:

Patientavgiftshandboken – Tandvård
Patientavgiftshandboken – Sent avbokat besök
Patientavgiftshandboken – Uteblivet besök
Patientavgiftshandboken – Högkostnadsskydd och frikort

Ingen patientavgift ska tas ut för patienter som

- har frikort
- är inneliggande på sjukhus
- har fyllt 85 år – gäller i hela Sverige. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår
- är folkbokförda i Västra Götaland – gäller fram till 31 december det år de fyller 24
- är folkbokförda i Halland – gäller fram till 31 december det år de fyller 23.

Terapigrupp Tandvård

 • Patientinfo om tranexamsyra – på åtta språk (se rutan Relaterad information)
 • Patientinfo om midazolam – på 14 språk (se rutan Relaterad information) 
 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019 (se rutan Utvidgade terapiråd)

Nationella riktlinjer för vuxentandvård – SoS

REKlistan – Tandvård

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård

Senast uppdaterad: 2020-05-27 11:39