Nyheter och Regio

Viktig info för dig som använder SITHS-kort (tjänsteid-kort)

För manual
Informationsbrev3 maj-juni 2023

Den här informationen gäller dig som i kontakt med Tandvårdssamordning Koncernkontoret använder SITHS-kort (tjänsteid-kort). 

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Inera genomför ett generationsskifte där den nuvarande SITHS-lösningen ersätts med en helt nyutvecklad modern teknik. Detta innebär bland annat en ny autentiseringsteknik vilken även ger stöd för mobila enheter.

SITHS-korten kommer därför att uppgraderas till nutida krav och teknik, och ge användarna ett mer modernt gränssnitt. Bland annat kommer mobilt SITHS införas som en del av detta. De nationella förändringarna kräver att allas IT-miljöer anpassas.

Västra Götalandsregionen (VGR) vill med detta informera er som privat vårdgivare att det från årsskiftet kommer att ske förändringar gällande SITHS-kort. Förändringarna sker stegvis och kommer att innebära att ni behöver göra viss uppdatering/justering i era IT system/datorer. Se bifogad manual.

 

Ny rutin för ersättning till externa vårdgivare som behandlar regionens invånare inom den fria tandvården till barn och unga vuxna.
Rutin för fakturering av allmäntandvård till barn och unga vuxna folkbokförda i Västra Götalandsregionen men som av särskilda skäl befinner sig i annan region.


Senaste REGIO

Regio 9 juni 2023

 

Tidigare Regio finns längst ner på sidan.