Nyheter – INFO-brev – REGIO

Nya RMR i tandvården – april 2019

  • Sedering med midazolam inom tandvården
  • Antibiotikabehandling i tandvården

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård 

Högkostnadsskyddet höjs till 1 150 kronor 1 juni

Detta har betydelse för dig som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård.

Patientavgiftshandboken

Den 1 juni höjer VGR högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård med 50 kronor – till den nationella nivån 1 150 kr.

"Det är själva individen som mår bättre och håller sig friskare"

Ta gärna en titt i Verksamhetsberättese 2018 – Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning och läs om vad VGR och kommunerna i samverkan lyckats uppnå för munhälsan bland personer med bestående och stora behov av omvårdnad.

"När allt fungerar som det är tänkt, blir inte bara
munhälsan bättre – det är själva individen som
mår bättre och håller sig friskare."

                Heléne Vighagen, FTV-chef för uppsökande verksamhet

Justerad utbetalning av kapitationsersättning i mars

I februari fick en del vårdgivare för hög eller för låg kapitationsersättning. I mars justerades detta genom avdrag respektive tillägg i ersättningsbeloppen.

REGIO – 19 december 2018

Årets sista Regio till alla tandvårdare i Västra Götaland handlar om:

  • Vårdavtalen i den fria tandvården 2019 – uppdatering, förtydligande & lite siffror
  • Kapitationen – justering för patienter 7-24 år i riskgrupp 1
  • Lägesrapport: Vårdval Tandreglering – specialisttandvård 3-24 år
  • NFS-tandvård – uppdateringar & nyheter i Regler och Ersättningslista
  • SITHS-kort fungerar inte i webbläsaren Edge
  • Öppettider – före Jul, under mellandagarna och efter nyår

REGIO – december 2018

Tidigare Regio

Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort

Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälso- och sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.

INFO – eFrikort i tandvården

Läs sidan Patientavgift & eFrikort med mera 
Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     fram till årsskiftet.

Verksamhetsanalys 2018 publicerades 7 juni och baseras på en stor mängd data sammanställd av Enhet regional vårdanalys.
Avsnittet Medicinsk kvalitet – Tandvård är indelat i:
- Inledning tandvård
- Barn- och ungdomstandvård – kariesförekomst finns grafiskt beskrivet per kommun i interaktiva kartor och diagram.
- Särskilt tandvårdsstöd – NSF-tandvård
- Tandvård för asylsökande med flera

Utöver tandvård finns det mycket intressant att läsa om befolkningen i Västra Götaland, patienternas uppfattning om hälso- och sjukvården, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och mycket mera.
Läs gärna Verksamhetsanalys 2018.

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.

Senast uppdaterad: 2019-05-08 16:25