Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter – INFO-brev – REGIO

Pressmeddelanden

På Vårdgivarwebben vgregion.se/smittskydd finns aktuell information om coronaviruset – både för dig som vårdgivare och för allmänheten.

Regionfullmäktige har beslutat att avsluta den fria tandvården för 24-åringar. VGR anpassar därmed reglerna om fri tandvård till unga vuxna till den nationella åldersgränsen som höjdes förra året till 23 år. Från nästa år har alltså patienter fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 23.
Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 13.

Gällande vårdavtal med vårdgivarna kommer att justeras i enlighet med § 5 i avtalet. Avtalen behöver därför inte tecknas om.

Inga övergångsbestämmelser – patienten lämnar bara den fria tandvården och går över till att omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Tandregleringar som påbörjats inom Folktandvården kommer inte att generera någon patientkostnad eftersom ersättningen lämnas vid behandlingsstart.

Från och med nästa år kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård från 1 januari det år de fyller 24 och går över till vuxentandvården. Den höjda åldersgränsen gäller även vid S-tandvård. Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland anpassas därmed till den nationella åldersgränsen för fri tandvård – det samma gäller i alla regioner.

Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 14.

Behandling och fakturering fortsätter som tidigare för unga vuxna med befintliga intyg

Intyg om N- och F-tandvård som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin giltighetstid. Behandling av dessa patienter ska faktureras som tidigare.

Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälso- och sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.

INFO – eFrikort i tandvården

Läs sidan Patientavgift & eFrikort med mera 
Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     fram till årsskiftet.

REGIO 1 oktober

  • 24-åringarnas fria tandvård upphör 1 januari 2021
  • Revidering av avtalen i den fria allmäntandvården för barn och unga
  • Höjd åldersgräns för Särskilt tandvårdsstöd NFS från 1 januari 2021 
  • Projekt VIBB i fyra kommuner – en lägesrapport

REGIO – oktober 2020 från Tandvårdssamordning Koncernkontoret

Tidigare Regio finns längst ner på sidan.

Senast uppdaterad: 2020-09-28 19:27