Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter – INFO-brev – REGIO

Pressmeddelanden

På Vårdgivarwebben vgregion.se/smittskydd finns aktuell information om coronaviruset – både för dig som vårdgivare och för allmänheten.

Regionfullmäktige har beslutat att avsluta den fria tandvården för 24-åringar. VGR anpassar därmed reglerna om fri tandvård till unga vuxna till den nationella åldersgränsen som höjdes förra året till 23 år. Från nästa år har alltså patienter fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 23.
Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 13.

Gällande vårdavtal med vårdgivarna kommer att justeras i enlighet med § 5 i avtalet. Avtalen behöver därför inte tecknas om.

Inga övergångsbestämmelser – patienten lämnar bara den fria tandvården och går över till att omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Tandregleringar som påbörjats inom Folktandvården kommer inte att generera någon patientkostnad eftersom ersättningen lämnas vid behandlingsstart.

Från och med 1 januari 2021 kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård det år de fyller 24 och går över till vuxentandvården. Den höjda åldersgränsen gäller även vid S-tandvård. Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland anpassas därmed till den nationella åldersgränsen för fri tandvård – det samma gäller i alla regioner.

Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 14.

Behandling och fakturering fortsätter som tidigare för unga vuxna med befintliga intyg

Intyg om N- och F-tandvård som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin giltighetstid. Behandling av dessa patienter ska faktureras som tidigare.

REGIO 2 juni

  • Sommarstängning för tandvårdssupporten vecka 28-32
  • Revidering av avtalen i den fria allmäntandvården för barn och unga
  • Projekt VIBB i fyra kommuner förlängs
  • Digital ansökan för F- och N-tandvård införs
  • Regionala medicinska riktlinjer (RMR)

Regio 2 juni

Tidigare Regio finns längst ner på sidan.

Senast uppdaterad: 2017-03-23 11:55