Nyheter – INFO-brev – REGIO

Verksamhetsanalys 2018 – analys av tandvården föregående år

Verksamhetsanalys 2018 publicerades 7 juni och baseras på en stor mängd data sammanställd av Enhet regional vårdanalys.
Avsnittet Medicinsk kvalitet – Tandvård är indelat i:
- Inledning tandvård
- Barn- och ungdomstandvård – kariesförekomst finns grafiskt beskrivet per kommun i interaktiva kartor och diagram.
- Särskilt tandvårdsstöd – NSF-tandvård
- Tandvård för asylsökande med flera

Utöver tandvård finns det mycket intressant att läsa om befolkningen i Västra Götaland, patienternas uppfattning om hälso- och sjukvården, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och mycket mera.
Läs gärna Verksamhetsanalys 2018.

REGIO – 11 juni 2018

Sommarens Regio till alla tandvårdare i Västra Götaland handlar om:

 • Webbutbildning – Antibiotikasmart
 • Kvalitetssäkrad riskgruppering karies 3-24 år – stöd för bedömningen
 • Vårdval Tandreglering – specialisttandvård 3-24 år
 • Statlig utredning om ett mer effektivt och jämlikt tandvårdssystem
 • Verksamhetsanalys 2018 – analys av tandvården föregående år
 • Sommaren med Enhet Tandvård

REGIO – juni 2018

Tidigare Regio

Den övre gränsen för fri tandvård i hela Sverige kommer att höjas med ett år i taget fram till 2019. Den patientgrupp som i Västra Götaland kallas unga vuxna kommer därför att omfatta två åldersgrupper:

 • Den yngre gruppen – Unga – ingår i den nationella fria tandvården.
 • Den äldre gruppen – Unga vuxna – har rätt till den utsträckta fria tandvården som är regionalt beslutad av VGR.

Avtal och regler för hur tandvården ska utföras är gemensamma för alla 20-24 år – men uppdelningen har betydelse för ersättningens utbetalning, läs INFO nedan.

Definition av unga och unga vuxna i Västra Götaland

Fri tandvård till unga vuxna ges för den lagstiftade, successivt utvidgade åldersgruppen samt upp till den övre åldersgräns på 24 år som beslutats av Västra Götalandsregionen, se nedan:

År Lagstiftade åldrar – unga  
Unga vuxna i Västra Götaland 
2017  20-21 år  22-24 år
 2018  20-22 år  23-24 år
 2019 och framåt    20-23 år  24 år

 Läs mer i INFO Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna

 

ATB – allmänt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan – är höjt till 300 kronor per år för personer som fyllt 65 år. Gäller från 1 juli i år.

 • 23-29 år       600 kronor per år
 • 30-64 är       300 kronor per år
 • 65+              600 kronor per år

Läs mer via Försäkringskassan.

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.

Restnoterade läkemedel – preliminära leveransdatum

 • Jodjodkalium
 • Klobetasol 
 • Klorhexidinsprit
 • Lidodan
 • Lidokain
 • Lidokainhydrokloridnafazolin
 • Natriumklorid Octavia
 • Oral Cleaner munskölj
 • Väteperoxid
 • Xerodent

Preliminära leveransdatum med mera, se INFO – restnoterade läkemede