Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter – INFO-brev – REGIO

Coronavirus och Covid-19

Supporten är stängd två dagar i veckan tills vidare på grund av personalbrist

010-441 27 00
Måndag, onsdag och torsdag   09.00-11.00
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom två eller tre arbetsdagar.

Bedömningstandläkarna har också minskad support via telefon:
Måndag, onsdag och torsdag   09.00-11.00

Coronavirus – Covid-19

Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

På Vårdgivarwebben vgregion.se/smittskydd finns aktuell information om coronaviruset – både för dig som vårdgivare och för allmänheten.

Unga vuxna – återremitterat ärende angående övre åldersgränsen för fri tandvård i Västra Götaland

Regionfullmäktige har återremitterat ärendet angående sänkning av åldersgränsen för den fria tandvården i Västra Götaland. Den övre gränsen ska för närvarande inte anpassas till den nationella åldersgränsen utan kommer tillsvidare att fortsätta vara 24 år.

Beslutet togs 4 februari 2020.

REGIO – 18 december 2019

Årets sista Regio till alla tandvårdare i Västra Götaland handlar om:

 • Unga vuxna – övre gränsen kan sänkas från 24 till 23 år från 1 mars 2020
 • LOV i den fria allmäntandvården för barn och unga
 • Våld i nära relationer – utbildning, RMR och filmer för tandvårdspersonal
 • Anmäl till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa
 • NFS-tandvård – uppdateringar & nyheter i Regler och Ersättningslista 2020-01-15
 • Projekt VIBB flyter på planenligt i fyra kommuner

REGIO – 18 december 2019

Tidigare Regio finns längst ner på sidan.

Orosanmälan och nya RMR i tandvården till barn och unga

På sidan Fri tandvård – barn och unga vuxna finns nu även regionala medicinska riktlinjer särskilt för dig som arbetar med barn:

 • Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa
 • Spädbarnsmisshandel
 • Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning
 • Våld i nära relationer – indikationer och handläggning
 • Hedersrelaterat våld och förtyck

Blankett för orosanmälan och länk till Socialstyrelsens foldrar och filmer med mera finns på samma sida.

Remittera patienter med svår tandvårdsrädsla till sjukhustandvården

Sjukhustandvård enligt RMR om behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna

Folktandvårdens specialisttandvårdskliniker tar emot patienter med extrem tandvårdsrädsla. Både privata och offentliga kliniker är välkomna att remittera sina patienter till sjukhustandvården – och det gäller behandlingar enligt regional medicinsk riktlinje om tandvårdsrädsla, se RMR nedan.

Folktandvården – Specialisttandvårdskliniker: Sjukhustandvård
- Göteborg, Odontologen
- Borås
- Uddevalla
- Skövde

Rutiner och blankett för remiss
Folktandvården – För vårdgivare.

Läs gärna mer
- RMR Tandvård – Behandling av svår tandvårdsrädsla/fobi hos vuxna
- S-tandvård – S10 Extrem tandvårdsrädsla

"Det är själva individen som mår bättre och håller sig friskare"

Ta gärna en titt i Verksamhetsberättese 2018 – Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning och läs om vad VGR och kommunerna i samverkan lyckats uppnå för munhälsan bland personer med bestående och stora behov av omvårdnad.

"När allt fungerar som det är tänkt, blir inte bara
munhälsan bättre – det är själva individen som
mår bättre och håller sig friskare."

                Heléne Vighagen, FTV-chef för uppsökande verksamhet

Privata vårdgivare som har patienter med Särskilt tandvårdsstöd kan ansluta sig till tjänsten eFrikort

Högkostnadskort och frikort hanteras enklast i tjänsten eFrikort – som även används av hälso- och sjukvården. Nu har dessutom själva beräkningen av högkostnadsperioden anpassats till eFrikort. Det gör att det inte längre är möjligt att genom taktiska val förlänga perioden och därigenom även frikortets giltighetstid.
Det nya beräkningssättet gäller även när högkostnadsskydd och frikort hanteras manuellt.

INFO – eFrikort i tandvården

Läs sidan Patientavgift & eFrikort med mera 
Anslut din klinik och sök behörighet – steg-för-steg.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     fram till årsskiftet.

Varje år presenterar VGR en analys baserad på en stor mängd data sammanställd av Enhet regionalvårdanalys. Verksamhetsanalys 2019 publicerades 18 juni.

Verksamhetsanalys 2019 – analys av tandvården föregående år

Avsnittet Medicinsk kvalitet – Tandvård är indelat i:

 • Inledning tandvård
 • Barn- och ungdomstandvård–kariesförekomst finns grafiskt beskrivet per kommun i interaktiva kartor och diagram
 • Särskilt tandvårdsstöd – NSF-tandvård
 • Tandvård för asylsökande med flera

Utöver tandvård finns det mycket intressant att läsa om befolkningen i Västra Götaland, patienternas uppfattning om hälso-och sjukvården, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och mycket mera.

Verksamhetsanalys 2018 publicerades 7 juni och baseras på en stor mängd data sammanställd av Enhet regional vårdanalys.
Avsnittet Medicinsk kvalitet – Tandvård är indelat i:
- Inledning tandvård
- Barn- och ungdomstandvård – kariesförekomst finns grafiskt beskrivet per kommun i interaktiva kartor och diagram.
- Särskilt tandvårdsstöd – NSF-tandvård
- Tandvård för asylsökande med flera

Utöver tandvård finns det mycket intressant att läsa om befolkningen i Västra Götaland, patienternas uppfattning om hälso- och sjukvården, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och mycket mera.
Läs gärna Verksamhetsanalys 2018.

Senast uppdaterad: 2020-04-02 14:59