Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

FoU

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs!

 

FoU-medel – alla i Västra Götaland kan söka

Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, i kommunala verksamheter och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning med tvärvetenskapliga perspektiv och som involverar flera yrkesgrupper och kompetenser.

Villkor:

Du måste ha en handledare som är disputerad om du inte är det själv. För att komma i kontakt med en handledare kan du höra av dig till någon av Folktandvårdens FoU-ledare – Folktandvården FoU
Din ansökan måste beskriva ett hälsofrämjande promotionsperspektiv och en tänkt intervention.

Kontakta oss gärna

Gabriel Edgardo Alfaro
Tandvårdsstrateg – frågor om forskningsprojekt inom hälsopromotion
edgardo.alfaro@vgregion.se

Birgitta Ahlström
Teknisk support vid ansökan
birgitta.ahlstrom@vgregion.se

Forskningsprojekt inom hälsofrämjande kan utgå från flera olika frågeställningar som:

 • Vad händer när individens egna beslut och ansvar för sin hälsa utifrån egna förutsättningar får stå i centrum?
 • Vad händer när perspektivet förskjuts från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande) och empowerment (att ge styrka och förtroende)?
 • Vad händer när vi får en helhetssyn på människan där munnen är en del av kroppen?
 • Hur förstärker vi och samlar kunskap kring migration och tandhälsa hos barn och unga?
 • Hur påverkas tand- och munhälsa vid psykisk ohälsa? Kan individens drivkraft påverkas?
 • Epidemiologisk forskning utifrån viljan och förmågan till delaktighet i sin egen hälsoutveckling.
 • Går det att utveckla och pröva nya metoder för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg?
 • Kristina Rosengren: Munhälsans betydelse vid stroke.
 • Catharina Hägglin: Tandhygienist i kommun, TAIK – ett interventionsprojekt för att förbättra äldres munhälsa genom att stödja och stärka kompetens hos kommunal personal.
 • Anita Alm: Samverkansprojekt folktandvården och familjecentralen Södra Ryd, Skövde
 • Maria Magnusson: När invånarna själva får råda – en deltagarstyrd hälsofrämjande intervention i en förort i Göteborg.
 • Mershia Velic: Oral och kardiovaskulär screening av nyanlända vuxna flyktingar i Västra Götaland.
 • Jessica Persson: Anpassning av ett munvårdskort som främjar förståelse, uppfattning och självtillit avseende munvårdsarbetet för sköra äldre

 • Adam Alvenfors: Patientens och behandlarens upplevelser av samspel och medierande faktorer till beteendeförändring, vid framgångsrik kariesprevention

Senast uppdaterad: 2023-06-01 11:20