Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU och planering

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs!

Annons – Ansök om FoU-medel 2021

Ansökningstiden är 15 maj-15 juni

Skillnader i kunskap, tillit och språk bidrar till att det fortfarande finns stora skillnader i tandhälsa bland befolkningen. Därför behöver vi bredare erfarenheter och nya infallsvinklar för forskningsprojekt direkt från din verksamhet – projekt som vågar gå utanför ramarna för att hitta nya vägar för hälsoarbete. Det handlar om samhälsodontologisk forskning kring grupper och individer som lever i utsatthet.

Ditt projektet ska kunna leda till användbara och hälsofrämjande metoder som kan få genombrott i verksamheter samt öka personers deltagande och ansvar för sin egen hälsa (s k intervention).

Forskningsprojekt inom hälsofrämjande kan utgå från flera olika frågeställningar som:

 • Vad händer när individens egna beslut och ansvar för sin hälsa utifrån egna förutsättningar får stå i centrum?
 • Vad händer när perspektivet förskjuts från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande) och empowerment (att ge styrka och förtroende)?
 • Vad händer när vi får en helhetssyn på människan där munnen är en del av kroppen?
 • Hur förstärker vi och samlar kunskap kring migration och tandhälsa hos barn och unga?
 • Hur påverkas tand- och munhälsa vid psykisk ohälsa? Kan individens drivkraft påverkas?
 • Epidemiologisk forskning utifrån viljan och förmågan till delaktighet i sin egen hälsoutveckling.
 • Går det att utveckla och pröva nya metoder för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg?

FoU-medel – alla i Västra Götaland kan söka

Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, i kommunala verksamheter och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning med tvärvetenskapliga perspektiv och som involverar flera yrkesgrupper och kompetenser.

Villkor:

Du måste ha en handledare som är disputerad om du inte är det själv. För att komma i kontakt med en handledare kan du höra av dig till någon av Folktandvårdens FoU-ledare – Folktandvården FoU
Din ansökan måste beskriva ett hälsofrämjande promotionsperspektiv och en tänkt intervention.

Ansökningstiden är 15 maj – 15 juni

Ansök direkt via länken: Regionala FoU-medel – Hälsopromotion tandvård
Din ansökan bedöms av Enhet Tandvård och en fristående vetenskaplig granskningsgrupp.

Kontakta oss gärna

Gabriel Edgardo Alfaro
Tandvårdsstrateg – frågor om forskningsprojekt inom hälsopromotion
edgardo.alfaro@vgregion.se

Birgitta Ahlström
Teknisk support vid ansökan
birgitta.ahlstrom@vgregion.se

 • Kristina Rosengren:     Munhälsans betydelse vid stroke.
 • Catharina Hägglin:     Tandhygienist i kommun, TAIK – ett interventionsprojekt för att förbättra äldres munhälsa genom att stödja och stärka kompetens hos kommunal personal.
 • Anita Alm:     Samverkansprojekt folktandvården och familjecentralen Södra Ryd, Skövde
 • Maria Magnusson:     När invånarna själva får råda – en deltagarstyrd hälsofrämjande intervention i en förort i Göteborg.
 • Mershia Velic:     Oral och kardiovaskulär screening av nyanlända vuxna flyktingar i Västra Götaland.

Referat från seminarium 8 juni 2016

Trots många förbättringar finns det fortfarande stora skillnader i tandhälsa utifrån socioekonomi och livssituation hos individer och grupper. Även skillnader i kunskap, förmåga, tillit och språk kan påverka möjligheten att söka vård och följa givna råd.
Enhet Tandvård bjöd in politiker och tjänstemän för att dela och sprida vad som händer inom hälsopromotion – målet är ökad tandhälsa bland ännu fler i Västra Götaland. Dagen bjöd på några rapporteringar från genomförda FoU-projekt för barn, unga och äldre.
Referat från forskningsseminarium

Senast uppdaterad: 2021-05-17 08:01