Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU & planering

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs!

Annons – Ansök om FoU-medel 2020

Nu är det dags att ansöka om årets FoU-anslag

Skillnader i kunskap, tillit och språk bidrar till att det fortfarande finns stora skillnader i tandhälsa bland befolkningen. Därför behöver vi bredare erfarenheter och nya infallsvinklar för forskningsprojekt direkt från din verksamhet – projekt som vågar gå utanför ramarna för att hitta nya vägar för hälsoarbete. Det handlar om samhälsodontologisk forskning kring grupper och individer som lever i utsatthet.

Ditt projektet ska kunna leda till användbara och hälsofrämjande metoder som kan få genombrott i verksamheter samt öka personers deltagande och ansvar för sin egen hälsa (s k intervention).

Forskningsprojekt inom hälsofrämjande kan utgå från flera olika frågeställningar som:

 • Vad händer när individens egna beslut och ansvar för sin hälsa utifrån egna förutsättningar får stå i centrum?
 • Vad händer när perspektivet förskjuts från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande) och empowerment (att ge styrka och förtroende)?
 • Vad händer när vi får en helhetssyn på människan där munnen är en del av kroppen?
 • Hur förstärker vi och samlar kunskap kring migration och tandhälsa hos barn och unga?
 • Hur påverkas tand- och munhälsa vid psykisk ohälsa? Kan individens drivkraft påverkas?
 • Epidemiologisk forskning utifrån viljan och förmågan till delaktighet i sin egen hälsoutveckling.
 • Går det att utveckla och pröva nya metoder för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg?

FoU-medel 2020 – alla i Västra Götaland kan söka

Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, i kommunala verksamheter och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning med tvärvetenskapliga perspektiv och som involverar flera yrkesgrupper och kompetenser.

Villkor:

Du måste ha en handledare som är disputerad om du inte är det själv. För att komma i kontakt med en handledare kan du höra av dig till någon av Folktandvårdens FoU-ledare – Folktandvården FoU
Din ansökan måste beskriva ett hälsofrämjande promotionsperspektiv och en tänkt intervention.

Ansökningstiden är 15 april – 15 maj

Ansök direkt via länken: Regionala FoU-medel – Hälsopromotion tandvård
Din ansökan bedöms av Enhet Tandvård och en fristående vetenskaplig granskningsgrupp.

Kontakta oss gärna

Gabriel Edgardo Alfaro
Tandvårdsstrateg – frågor om forskningsprojekt inom hälsopromotion
edgardo.alfaro@vgregion.se

Birgitta Ahlström
Teknisk support vid ansökan
birgitta.ahlstrom@vgregion.se

 • Kristina Rosengren:     Munhälsans betydelse vid stroke.
 • Catharina Hägglin:     Tandhygienist i kommun, TAIK – ett interventionsprojekt för att förbättra äldres munhälsa genom att stödja och stärka kompetens hos kommunal personal.
 • Anita Alm:     Samverkansprojekt folktandvården och familjecentralen Södra Ryd, Skövde
 • Maria Magnusson:     När invånarna själva får råda – en deltagarstyrd hälsofrämjande intervention i en förort i Göteborg.
 • Mershia Velic:     Oral och kardiovaskulär screening av nyanlända vuxna flyktingar i Västra Götaland.

Referat från seminarium 8 juni 2016

Trots många förbättringar finns det fortfarande stora skillnader i tandhälsa utifrån socioekonomi och livssituation hos individer och grupper. Även skillnader i kunskap, förmåga, tillit och språk kan påverka möjligheten att söka vård och följa givna råd.
Enhet Tandvård bjöd in politiker och tjänstemän för att dela och sprida vad som händer inom hälsopromotion – målet är ökad tandhälsa bland ännu fler i Västra Götaland. Dagen bjöd på några rapporteringar från genomförda FoU-projekt för barn, unga och äldre.
Referat från forskningsseminarium

Senast uppdaterad: 2020-03-04 12:23