Folkhälsa

Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan folkhälsokommittén och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlikt fördelad hälsa.

Nyheter Folkhälsa

Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier . Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier - läs folkhälsokommitténs rekommendationer här… https://t.co/OLUDPAgpqZ
Debattartikel av folkhälsochef Elisabeth Rahmberg "Det är av stor vikt att vi tar detta på allvar" https://t.co/Ixw3RmYHTf
WHO Regions for Health Network har styrelsemöte. VGR är en aktiv ledamot o delar med sig av Fullföljda studier https://t.co/XP8Y2nCdH4
photo
Senast uppdaterad: 2017-06-27 11:18