1177

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården redan från början.

1177 är en nationell tjänst för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 finns tillgängligt dygnet runt via webb (1177.se) och telefon (telefonnummer 1177). Vårdpersonal bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning om det behövs.

På 1177.se finns kontaktuppgifter till vård i Västra Götaland samlad. Här finns också information om vårdval, regler och rättigheter.

Till 1177.se

Information om 1177 på telefon

På 1177.se kan du logga in för att bland annat boka tid, kontakta din mottagning eller läsa din journal:

När du loggar in på 1177.se

Andra språk - Other languages

1177 other languages