Söka stöd

Händer skriver på ett tangentbord.

Här hittar du information om olika former av stöd som går att söka från Västra Götalandsregionen (VGR), vad du kan söka stöd för, om hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

VGR har olika roller inom området regional utveckling. En roll är att fördela stöd till projekt, företag och organisationer som vill vara med att bidra till att vi tillsammans kan nå gemensamma mål för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktig hållbar utveckling i Västra Götaland.

De medel och projektstöd som VGR kan fördela består av:

  • statliga medel som följer av VGR:s uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig
  • regionala skatteintäkter som våra folkvalda politiker har beslutat ska användas till regionala utvecklingsinsatser 

Olika former av stöd 

Stöd och bidrag för att nå miljömålen

Länsstyrelsens sammanställning "Var finns pengarna?" av länsstyrelsens, VGR:s och EU:s med flera stöd ska underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag i Västra Götaland som arbetar med miljöinsatser att hitta medfinansiering.

Västra Götaland i EU

VGR medverkar i flera EU-program främst genom sammanhållningspolitiken och deltar i satsningar och projekt med stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Informationsskyldighet om finansiering

Västra Götalandsregionens logga/namn måste synas - och på rätt sätt - i all information och alla kanaler om ditt projekt eller verksamhet som har fått stöd från VGR.