Söka stöd

Västra Götalandsregionen fördelar stöd till projekt, företag och organisationer som bidrar till regional utveckling.

Här hittar du information om hur man söker och rekvirerar stöd inom folkhälsa, forskning och utveckling, miljö, näringsliv samt rättighetsfrågor.

Nivån på medfinansieringen varierar beroende på insatsens art och betydelse för regional utveckling. Samverkansprojekt med flera aktörer och intressenter är prioriterade.

Senast uppdaterad: 2019-03-11 15:14