Så styrs kollektivtrafiken

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet.

Som kollektivtrafikmyndighet bestämmer Västra Götalandsregionen hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt, kopplat till målen i trafikförsörjningsprogrammet.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara resor i Västra Götaland

Det är politikerna i regionfullmäktige som beslutar i de stora och strategiska besluten. Men förslagen till strategierna och besluten arbetas fram i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Till sin hjälp har politikerna i nämnden tjänstepersonerna på avdelningen Regional samhällsplanering.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland.

Invånarna i Västra Götaland påverkar hur kollektivtrafiken ska utvecklas, bland annat genom att rösta i regionvalet.

Västtrafik

Västtrafik är ett av Västra Götalandsregionens bolag. Det är det företag som planerar och upphandlar den skattesubventionerade kollektivtrafiken i Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Det är politikerna i regionfullmäktige som bestämmer hur kollektivtrafiken ska bedrivas, på en övergripande nivå. Västtrafik beslutar i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, hur ofta en buss ska gå eller om en linje ska läggas ner.

Västtrafik planerar och upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som till ungefär hälften finansieras med skattemedel.

Västtrafiks webbplats