Stiftelser, gåvor och bidrag

Stiftelser som är knutna till Västra Götalandsregionen (VGR) är till för folkbokförda eller verksamma inom regionen.

För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna riktar sig till sjuka och ekonomiskt behövande personer boende i Västra Götalandsregionen. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett.

Skicka inga personuppgifter via e-post.

Behandling av personuppgifter inom VGR

Kontakt

Stiftelseenheten VGR

Stiftelseenheten/Ekonomiservice
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg

Stiftelser och gåvor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stiftelseenheten/Ekonomiservice
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg

Handläggning forskningsstiftelserna: Stiftelseenheten, tfn 010-441 07 50, 010-441 07 31, e-post stiftelseenheten@vgregion.se

Mer information: Stiftelser och gåvor (länk till intranät) - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)

Patientsocialt stöd

ANSÖKAN PATIENTSOCIALT STÖD (vgregion.se)

Behandling av personuppgifter inom VGR

Ansökningstider Patientsocialt stöd

För sökande från Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

  • 3 september  (möte nr 4)
  • 22 oktober (möte nr 5)
  • 26 november (möte nr 6)

Ansökan skickas till: Västra Götalandsregionen, Stiftelseenheten, Regionens Hus, 462 80 Vänersborg.

För sökande inom Göteborgs sjukvård och patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset från Bohuslän ska ansökan vara inkommen senast

  • 9 september (möte nr 4)
  • 14 oktober (möte nr 5)
  • 28 november (möte nr 6) 

Kurator skickar ansökan till respektive kuratorskontakt inom Prioriteringsstyrelsen.

Bra att veta innan du söker

Om gåvor och stiftelser

VGR förvaltar ett 100-tal stiftelser och gåvor för olika ändamål. Nedan finns ansökningstider och förteckningar över alla stiftelser som är anknutna till VGR.

Alla stiftelser som är anknutna till VGR

Patientsociala stiftelser Bohuslän.pdf

Patientsociala stiftelser Göteborg.pdf

Patientsociala stiftelser Skaraborg.pdf

Patientsociala stiftelser Älvsborg.pdf

Forskningsstiftelser.pdf

Kulturstiftelser.pdf

Utbildningstiftelser.pdf

Övriga stiftelser.pdf

Alla stiftelser.pdf