Protokoll och handlingar

Här finns handlingar till politikernas möten i Västra Götalandsregionen. Handlingarna består av kallelser, protokoll och andra dokument som politikerna använder som grund för sina beslut.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige protokoll och handlingar

Efter varje sammanträde sammanfattas regionfullmäktiges beslut i korthet:
Alla beslut i korthet - regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen finns under regionfullmäktige och leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen. 

Regionstyrelsen protokoll och handlingar

Efter varje sammanträde sammanfattas regionstyrelsens beslut i korthet:
Alla beslut i korthet - regionstyrelsen