Levnadsvanor

Vanor kring mat, rörelse, tobak och alkohol betyder mycket för hälsan. På vårdcentralen och även inom specialistvården finns stöd för att förändra levnadsvanor. Här finns information om andra verksamheter som stöttar på vägen mot ett hälsosammare liv.

Centrum för fysisk aktivitet

Här finns information om FaR i Västra Götaland och FaR-mottagning online, ett extra stöd som erbjuds ifall du har fått ett fysiskt aktivitet på recept.

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande samtal via video för att hjälpa till att förbättra levnadsvanor.