Mötesplatser och kalender

Västra Götalandsregionen (VGR) skapar mötesplatser och arrangerar konferenser för utbyte av idéer och kunskap om hållbar regional utveckling. VGR medverkar också tillsammans med andra aktörer och samarrangörer i olika sammanhang. Här visas de större årliga evenemangen från A - Ö.

Almedalsveckan

Under Almedalsveckan lyfts frågor ur västsvenskt perspektiv med relevans för hela Sverige. VGR anordnar ingen egen arena men medverkar i olika arrangemang.

Digitalisering i människans tjänst

Vår årliga digitaliseringsdag visar på möjligheter att bättre hantera framtidens samhällsutmaningar. Dagen anordnas inom Västsvensk kraftsamling digitalisering,

Framtid Västra Götaland

En återkommande konferens där vi möts för en dialog om regional utveckling utifrån Västra Götalands gemensamma utvecklingsstrategi.

Frihamnsdagarna

De årliga Frihamnsdagarna i Göteborg är ett gratis evenemang för samhällsfrågor som lyfts i möten, seminarier, workshopar, debatter och samtal. VGR har ingen egen arena men medverkar i andras arrangemang.

Fullföljda studier

Barn och ungas förutsättningar för hälsa och skolframgång är en gemensam utmaning i Västra Götaland där aktörer tillsammans kraftsamlar för barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier.

Integrationsforum

Integrationsforum

Integrationsforum riktar sig till dig som är politiker, arbetar med eller är aktiv inom området migration och integration i Västra Götaland.

Nobel Week Dialogue

VGR är en partner som årligen arrangerar Nobel Week Dialogue där nobelpristagare, världsledande forskare och beslutsfattare möts i samtal. Varje år väljs ett nytt tema för samtalen - 2023 var det migration.

Reväst

Reväst är ett samarbetsorgan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi för Västsveriges regionala utveckling. Genom seminarier, konferenser och samtal om samhällsutveckling stärks kunskapen och banden mellan aktörerna.

SOM-undersökningen

Den västsvenska SOM-undersökningen bygger på en enkätundersökning som varje höst skickas ut till 6 000 personer i Västra Götaland i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och VGR.

Västerhavs-veckan

Västerhavsveckan erbjuder årligen hundratals roliga, spännande och havsnära aktiviteter. Det är en temavecka för havsmiljön med syfte att öka kunskapen om Västerhavets miljö och som arrangeras av VGR sedan 2008.

Västsvenska EU-konferensen

Västsvenska EU-konferensen är ett årligt kunskaps- och inspirationstillfälle för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.