Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs genom politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. Regionfullmäktige har 149 ledamöter som väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utser nämnder och styrelser och ger dem de uppdrag som behövs för att verksamheterna ska fungera.  I Västra Götalandsregionen finns totalt cirka 1100 politiska uppdrag. Politikerna kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

Politiska organ A-Ö

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Det är tjänstepersonernas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

Så kan du påverka

Den politiska makten

Politikerna i Västra Götalandsregionen representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Efter valet 2022 styr en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med 68 av 149 mandat.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Beställa eller utföra

Västra Götalandsregionens verksamheter styrs av politiska beslut. Styrelser och nämnder har olika roller. En hälso- och sjukvårdsnämnd har till exempel uppdraget att beställa vård från sjukhus utifrån befolkningens behov. En sjukhusstyrelse ska i sin tur fatta beslut som leder till att beställningen kan utföras.

Som ägare fördelar regionfullmäktige huvuddelen av Västra Götalandsregionens resurser till de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden. Nämnderna är beställare. De bevakar och kartlägger invånarnas behov inom sina respektive ansvarsområden. Utifrån behoven beställer de den verksamhet som medborgarna ska ha tillgång till genom att teckna avtal eller ge uppdrag åt olika verksamheter, utförare. Utförare är Västra Götalandsregionens egna sjukhus, förvaltningar, verksamheter och bolag, men det kan också vara externa verksamheter som inte ägs av Västra Götalandsregionen.

Politisk ordlista


Senast uppdaterad: 2022-10-25 08:04