Koen Braak

Regionutvecklare – Data och analys

Telefonnummer

Camilla Eskel

Regionutvecklare scenkonst

Telefonnummer

Åsa Fors

Nämndsamordnare

Telefonnummer

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier

Telefonnummer

Tillgänglig mån-ons

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare – Film och litteratur

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 33 13

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer

Anna Isakson

Projektledare produktionsmiljö dans

Telefonnummer

Anna Kanelid

Administrativ koordinator

Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare – Folkbildning, idrott, bibliotek och MIK

Telefonnummer

Karolina von Mentzer

Regionutvecklare – Natur- och kulturarv

Telefonnummer

Björn Ohlén

Regionutvecklare – arkiv, flernivåsamverkan, platsutveckling, gestaltad livsmiljö, KKB (kulturella och kreativa branscher)

Telefonnummer

Annika Strömberg

Ställföreträdande kulturchef, strateg

Telefonnummer

Maja Tinnervall

Regionutvecklare – bild och form

Telefonnummer

Nina Vilnegård

Regionutvecklare - musik

Telefonnummer

Dick Wesström

Ekonom

Telefonnummer

Post- och besöksadress

Postadress:
Regionens Hus, 405 44 Göteborg

Telefonväxel och fax:
Telefon: 010-441 00 00
E-post: kultur@vgregion.se

Besöksadress:
Bergslagsgatan 2

Skriv in dig i receptionen och ange e-postadress till den som du ska träffa för att bli hämtad.