Kontakt regional utveckling

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med VGR:s ansvarsområde regional utveckling. Chefer koncernstab regional utveckling presenteras sist på sidan.

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör

Telefonnummer

Karin Althoff

Avdelningschef samhällsanalys

Telefonnummer

Sofia Hellberg

Avdelningschef regional samhällsplanering

Telefonnummer

Katti Hoflin

Avdelningschef kultur och demokrati

Telefonnummer

Kontor: 0521 - 27 57 00

Helena Starfelt

Avdelningschef näringsliv och innovation

Telefonnummer

Viveca Reimers

Avdelningschef hållbarhet

Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens

Telefonnummer