Västra Götalandsregionens ledningssystem

Ledningssystemet beskriver VGR:s organisation och hur styrning och ledning går till i organisationen. Det ska fungera som ett stöd för chefer och andra som har i uppdrag att styra och leda. Ledningssystemet ska bidra till öppenhet och förståelse för hur organisationen fungerar. Ytterst syftar ledningssystemet till att ge bästa möjliga värde för invånarna.

visuell bild av ledningssystemet

Om VGR:s ledningssystem

Tydliggör hur chefer och medarbetare ska agera för att uppnå bästa möjliga resultat och hur delarna bildar en helhet.

Regiondirektören Håkan Sandahl

Övergripande grupper

De koncernövergripande grupperna utses av regiondirektören och är en del av ledningsstrukturen i VGR.

Samverkan med externa aktörer

Samverkan - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt - sker i olika former utifrån verksamhetens art, lagreglering och vad som ska uppnås.

Patrik Johansson

Telefonnummer