Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt nämnder, styrelser, kommittéer, utskott och beredningar. Totalt finns cirka 1100 politiker i de styrande församlingarna.

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling. Nämnder, styrelser, utskott och beredningar är underställda fullmäktige.

Politisk organisation (karta)

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen

Direkt under regionfullmäktige finns regionstyrelsen, som leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-03-19 11:41