Så styrs kulturen

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag.

Det regionala kulturuppdraget

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Att ge alla invånare i Västra Götaland möjlighet att ta del av och själva utöva kultur är en av fem punkter i visionen Det goda livet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har uppdraget att genom ekonomiskt stöd och främjande insatser vidga deltagandet i kulturlivet och gynna nyskapandet.

Kulturnämndens webbplats.

Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Kulturnämnden får tjänstemannastöd från Kulturförvaltningen. Förvaltningen har i uppdrag att arbeta med kulturen, naturarvet och kulturarvet. Förvaltningen har också ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån de behov som andra aktörer i regionen har och på så sätt i förlängningen att skapa möjligheter för invånarna i hela Västra Götaland att ta del av ett rikt kulturliv. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis. 

Västra Götalandsregionens arbete inom kultur sker i nära samarbete med akademi, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Västra Götalandsregionen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle där hänsyn tas till ekonomi, miljö och social utveckling.