Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs kulturen

Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2020-2023. Kulturstrategin fungerar som vägledning för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland. Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra Götaland.

Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023

Bilaga till Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023 Bilaga 1: Kulturnämndens stöd och uppdrag

Beställ tryckt version av Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023

Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023

Kulturstrategi Västra Götaland inkluderar också Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023. Biblioteksplanen identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för kommunala biblioteksplaner. Dessutom ger den underlag för att stärka samverkan mellan biblioteken för att förverkliga visionen om Det goda livet.

Regional biblioteksplanVästra Götaland 2020–2023

Riktlinjer för strategiområden

Riktlinjer för strategiomradet Vidgat deltagande - Rätten att delta i kulturlivet (2012) 

Riktlinjer för strategiområdet Utveckla kapaciteter

Riktlinjer för strategiområdet Gynna nyskapande

Riktlinjer för strategiområdet Nyttja tekniken

Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen

Budget

Budget Västra Götalandsregionen

Detaljbudget kulturnämnden 2020

Protokollsutdrag, revidering av kulturnämndens detaljbudget 2020

Tabell revidering av detaljbudget

Detaljbudget kulturnämnden 2019

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen syftar till att ge den regionala nivån ökat utrymme och förutsättningar för att göra prioriteringar, samt att tydliggöra rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå.

Kultursamverkansmodellen 

Senast uppdaterad: 2020-05-07 11:31