Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen arbetar för ett demokratiskt kultur- och samhällsliv i Västra Götaland. Tillsammans med Västra Götalands kommuner, kultursektor och civilsamhälle verkar vi för ett hållbart samhälle och ett gott liv för invånare och besökare i hela länet.  

Vi stöttar med expertis och utveckling inom kultur och kulturarv. Vi finns också till för andra som arbetar med till exempel folkbildning, bibliotek, skola, gestaltad livsmiljö och vård i frågor som rör kultur. En majoritet av vårt arbete handlar om att barn och unga ska kunna ta del av, och utöva, kultur.  

Som tjänstemannastöd till VGR:s kulturnämnd ansvarar vi för att hantera ansökningar om Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd inom kultur och demokrati. Vi arbetar också med uppdrag till fyra av VGR:s bolag – Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker, Regionteater Väst och Film i Väst – och till kulturinstitutioner runt om i länet.  

Kulturförvaltningen driver fem av Västra Götalandsregionens museer. Här möter publiken natur- och kulturhistorien, från Big bang fram till den moderna tidens början: Göteborgs naturhistoriska museum, Vitlycke museum, Vänersborgs museum, Forsviks bruk och Lödöse museum. Tillsammans med andra aktörer driver och utvecklar vi också världsarvet Tanums hällristningar.  

Ansvaret för den regionala biblioteksverksamheten är också vårt. Vi erbjuder både service och utveckling till regionens kommuners bibliotek och arbetar med insatser för läsfrämjande.