Sök praktik

Klart att du ska praktisera hos oss! I Västra Götalandsregionen kan du jobba med allt från miljö, utbildning och hälso- och sjukvård till kultur och kommunikationer. Hos oss kan du göra praktik inom till exempel hälso- och sjukvård, regional utveckling och inköp.

Praktik, utbildning och examensarbete inom VGR:s verksamheter

Du kan hitta mer information eller ta kontakt via följande webbsidor: 

Hittar du inte den verksamhet du är intresserad av i ovan lista så besök respektive förvaltningars webbsidor.

Alla verksamheter i VGR

Praktik inom hälso- och sjukvård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kallas de delar av utbildningen där du som student befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patienter, närstående och medarbetare samt i laboratoriemiljö. Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett avtal mellan Västra Götalandsregionen och högskolorna. Mer information om din verksamhetsförlagda utbildning får du via din högskola eller ditt universitet.

Studerar du medicin eller omvårdnad inom EU/EES är du välkommen att kontakta våra hälso- och sjukvårdsförvaltningar om möjligheten att göra praktik.


Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen