Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården styrs av förtroendevalda politiker. I Västra Götalandsregionen tillämpas beställar- och utförarmodellen. Det innebär att de politiska uppdragen som ägare, beställare och utförare av hälso- och sjukvård har separerats och renodlats.

Ägare

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett särskilt ansvar för övergripande frågor där besluten tas i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården har regionfullmäktiges 149 folkvalda ledamöter. Fullmäktige beslutar bland annat om mål, inriktning, prioriteringar, den ekonomiska fördelningen och regionskatten.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Beställare

Våra fem hälso- och sjukvårdsnämnder beställer hälso- och sjukvård av olika utförare. Hälso- och sjukvårdsnämnderna företräder befolkningen i sina respektive områden och ska i sitt uppdrag föra dialog med invånarna på olika sätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Utförare

Utförare är till exempel ett sjukhus eller en sjukhusgrupp, primärvårdsförvaltningen, Folktandvården, och Habilitering & Hälsa. Var och en av dessa förvaltningar har en politisk styrelse som svarar för att det som beställts utförs enligt avtal och beslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har också avtal med ett flertal privata vårdgivare/utförare. Styrelser inom vård och hälsa hittar du under länken politisk organisation.

Politisk organisation

Patientnämnden

Patientnämnden ger stöd och hjälp åt patienter (och anhöriga) som har råkat ut för problem i sjukvården och tandvården. Det gäller inte bara Västra Götalandsregionens sjukvård och tandvård utan också sjukvård/tandvård som finansieras av Västra Götalandsregionen. Patientnämnden är opartisk och fristående både från verksamheterna och övriga politiska organ.

Patientnämnden består av fem fristående nämnder. De har ett gemensamt tjänstemannakansli, Patientnämndernas kansli, med kontor i Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Patientnämnderna

Samverkansnämnden

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner som samarbetar inom sjukvård och tandvård. Den västra sjukvårdsregionen omfattar Västra Götalandsregionen och norra delen av Landstinget Halland. Samarbetet gäller dels högspecialiserad vård, dels valfrihet. Nämnden har en rådgivande och rekommenderande funktion.

Samverkansnämnden


Senast uppdaterad: 2022-09-09 10:20