Kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland och äger Västtrafik AB, som planerar och upphandlar kollektivtrafiken. Resorna görs med bussar, spårvagnar, tåg och båtar. Västra Götalandsregionen arbetar med Västtrafik och kommunerna i Västra Götaland för mer hållbart resande, där även cykel och gång ingår.

Två av Västtrafiks elbussar på laddning

Så styrs kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska vara.

Västtrafik

Ska du resa någonstans? Eller har du synpunkter på kollektivtrafiken? Eller vill du veta mer om hur Västtrafik arbetar med hållbart resande?

Öppet marknadstillträde

Kommersiella aktörer kan bedriva kollektivtrafik i Västra Götaland. För det krävs bland annat en ansökan hos Västra Götalandsregionen, som är kollektivtrafikmyndighet.